Vystoupení na plénu

Ambiciózní cíle pro ekologicky šetrnější vozidla (rozprava)

Štrasburk, 2. 10. 2018

Vážený pane předsedo, paní komisařko,

automobilový sektor je bezpochyby hnacím motorem evropského průmyslu. Právě proto se dívám s velkou obavou na předložené cíle, které  svými ambicemi velmi brutálně vstupují do automobilového trhu. Zákazníkovo rozhodnutí nechává stranou a výrobcům diktují, kolik čeho musí pod sankcí prodat a jak má výrobek vypadat.

Stanovují se krásné cíle, ale nepřemýšlí se, jak zajistit, aby pro jejich splnění bylo k dispozici dost elektřiny, kterou tato auta budou potřebovat. Zároveň v této době chybí zásadní technologická změna v akumulaci dostatečného množství elektrické energie včetně skutečně rychlého dobíjení. Řešením nejsou silová  politická gesta, se kterými máme své negativní historické  zkušenosti. Rozumnější by byla mohutná, razantní podpora výzkumu  a vývoje v této oblasti. Zásadní obrat mohou přinést pouze nové technologie a inovace v dopravě.

Všechny převratné technické vynálezy, které dnes používáme, se prosazovaly postupně na svobodném trhu. Úspěšnými na trhu se staly až tehdy, kdy na ně byli připraveni nejen zákazníci, ale celá společnost. Chce-li EU tohle všechno přeskočit, znamená to, že  se vydáváme na  špatnou cestu politicky řízeného trhu, a to proti svobodné soutěži v otevřeném konkurenčním prostředí.