Aktuálně, Vystoupení na plénu

Balíček opatření v oblasti mobility – sociální aspekty (rozprava)

Štrasburk, 3. 7. 2018

Silniční balíček – sociální aspekty

Volný pohyb zboží patří mezi základní svobody Evropské unie. A k jejímu naplnění zkrátka potřebuje mezinárodní silniční dopravu, musíme pokročit v její liberalizaci a modernizaci pravidel. Je proto velká škoda, že zpravodajům na minulém plénu nebyl udělen mandát. Kompromis schválený dopravním výborem byl vyvážený. A hlavně respektoval skutečnost, že tento sektor je specifický a vyžaduje speciální pravidla, speciální právní úpravu.

Jinak řečeno: obecná pravidla o vysílání pracovníků by se neměla vztahovat na tranzitní a mezinárodní silniční dopravu.