Aktuálně

Nová evropská telekomunikační pravidla podpoří zavedení 5G sítí a nezávislost národních regulátorů

Štrasburk, 15. 11. 2018

Evropský parlament dnes přijal dva návrhy k rozsáhlé reformě telekomunikací v EU. Europoslanec za ODS Evžen Tošenovský byl zpravodajem ke Sdružení evropských regulačních orgánů pro elektronické komunikace (BEREC).

Evropský parlament a Rada společně odmítly pokus Evropské komise přeměnit BEREC a podpůrný Úřad BEREC na jednotnou agenturu EU nebo dokonce na celoevropského telekomunikačního regulátora.

Po hlasování E. Tošenovský řekl: „Nová pravidla pro BEREC mu umožní převzít nové povinnosti a zároveň zachovat dobře fungující strukturu. Nezávislost telekomunikačních regulátorů je kritická jak na vnitrostátní, tak unijní úrovni – musí být nezávislí na svých vládách i na Evropské komisi.

Europoslanec Tošenovský, který zastupoval skupinu Evropských konzervativců a reformátorů i při projednávání Kodexu dále dodal: „Vítáme modernizovaná telekomunikační pravidla v Kodexu elektronických komunikací ve prospěch firem i spotřebitelů, včetně proinvestičních opatření, která by měla urychlit zavedení 5G a pokrytí vysokokapacitních sítí v celé Evropě.“