Aktuálně

Plenární zasedání 11.- 14. února, program

Štrasburk, 11. 2. 2019

Efektivnější civilní ochrana v EU, zlevnění poplatků za převody peněz pro země mimo eurozónu a lepší ochrana obětí autonehod. To jsou některé očekávané výsledky pléna ve Štrasburku.

Efektivnější civilní ochrana

V úterý poslance čeká hlasování o novelizaci pravidel mechanismu civilní ochrany EU. Ta v současnosti slouží ke koordinaci pomoci členských států v případě, že se jiná země EU potýká s přírodní katastrofou. Extrémní klimatické a další jevy vedly v posledních letech k maximálnímu využití kapacit vzájemné pomoci. Avšak zejména v letech 2017 a 2018 se při rozsáhlých lesních požárech, bouřích a povodních ukázalo, že systém dosáhl svých limitů. Navrhovaná legislativa proto počítá s vytvořením rezervních zdrojů RescEU, jenž budou zahrnovat letadla na hašení lesních požárů, vysokokapacitní čerpadla, polní nemocnice a pohotovostní lékařské týmy. V případě, že členský stát nezvládne čelit katastrofě vlastními silami, bude aktivován systém RescEU.

Jak šetřit vodou

V poslední době se ukazuje, že zdrojů vody ubývá. Rovněž v úterý poslanci proberou plány, jak ušetřit vodu v zemědělství podporou opětovného využívání vody.

Budoucnost Evropy

Na plénu je také naplánováno vystoupení italského předsedy vlády Giuseppe Conteho, a to v rámci debat o budoucnosti Evropy. Bude již sedmnáctým evropským státníkem, který před poslanci nastíní svou vizi Unie.

Pojištění vozidel

Ve středu Parlament bude hlasovat o směrnici upravující povinné ručení. Poslanci chtějí zajistit vyšší ochranu obětí autonehod a garanci odškodnění. V roce 2017 při nehodách v EU zemřelo 25 300 lidí a 135 000 utrpělo vážná zranění.

Obchodní dohoda se Singapurem

Ve stejný den plénum rozhodne o budoucnosti obchodní dohody se Singapurem. V případě jejího schválení se do pěti let odstraní téměř veškerá cla mezi EU a Singapurem. Dohoda nicméně počítá i s ochranou jedinečných evropských výrobků.

Poplatky za přeshraniční platby

Poslanci chtějí vystavit stopku nepřiměřeně vysokým poplatkům za příhraniční platby a převod měn. Odpovídající legislativu budou schvalovat ve čtvrtek. Zatímco obyvatelé eurozóny de facto nemusí platit poplatky za přeshraniční platby, občanům žijícím mimo eurozónu jsou za stejný nákup v zahraničí účtovány vysoké poplatky. Po přijetí příslušného nařízení by se poplatky výrazně snížily i lidem ze zemí, které neplatí eurem, tedy i obyvatelům ČR.

Přímé zahraniční investice

Plénum se ve čtvrtek vyjádří k návrhu o zřízení prvního mechanismu na úrovni EU, který by se zabýval vlivem přímých zahraničních investic třetích zemí do strategických sektorů Unie. Cílem legislativy je ochrana klíčových odvětví: například vodního hospodářství, dopravy či komunikací a určitých technologií – včetně umělé inteligence a robotiky. Návrh, na jehož podobě se Parlament dohodl s ministry zemí EU, reaguje na výrazný nárůst investic ze zemí jako Čína, Brazílie a Rusko. Zejména technologické společnosti z těchto zemí mají totiž vazby na tamní vlády.

Pravidla přepravy zvířat

Poslanci se ve čtvrtek budou zabývat možnostmi, jak zmírnit utrpení zvířat při transportech. Parlament doporučuje členským státům, aby důrazněji vynucovaly již existující standardy, zlepšily podmínky při převozu a čas transportu zkrátily na co nejkratší dobu.