Aktivity

 • Velkoobchodní trhy s roamingem (rozprava)

  Brusel, 5. 4. 2017

  I když nejsem příznivcem velkých evropských regulací, v případě roamingu se bohužel ukázalo, že tento administrativní zásah je nutný. Trh v těchto přeshraničních telekomunikačních službách dlouhodobě nebyl schopen nalézt rozumné parametry. Věřím, že ze zavedení principu roam-like-at-home a z rozumných cen hlavně za datové služby nebudou těžit jen občané, ale celkově ...

 • Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a dozor nad trhem s nimi (rozprava)

  Štrasburk, 4. 4. 2017

  Je zřejmé, že pravidla pro schvalování motorových vozidel potřebují modernizovat. Potřebujeme posílit dozor nad trhem, důkladnější kontroly vozidel v provozu a podobně. Jako obvykle ale stojíme před otázkou, jak toho dosáhneme. Jako problematické se mi jeví některé nové kontrolní mechanismy a povinnosti. Rovněž bych osobně víc důvěřoval vnitrostátním orgánům a ...

 • EU potřebuje efektivní energetiku (rozprava)

  Brusel, 1. 2. 2017

  “Zimní energetický balíček”, považuji za nejzásadnější materiál, který byl v poslední době předložen. Je velmi důležité, aby výsledná legislativa byla rozumná a obsahovala technicky dosažitelné cíle. Je tedy potřeba přistupovat ke všem 8. legislativním návrhům velmi obezřetně a ne jen z hlediska velkých ambic dělat změny za každou cenu. Energetická ...