Aktuálně, Vystoupení na plénu

Strategie pro dlouhodobé snížení emisí skleníkových plynů EU v souladu s Pařížskou dohodou (rozprava)

Brusel, 28. 11. 2018

Určitě souhlasím, že musíme zvyšovat ochranu životního prostředí a chránit je před narůstajícími vlivy civilizace. Růst dopravy, výrobní aktivity a obecný vlivv na přírodní bohatství je v současné době enormní.

Na druhé straně ale získáváme nové technologie a věda a výzkum přináší neuvěřitelný pokrok, poznání a pomoc s technologiemi vstřícnými vůči životnímu prostředí. Avšak při definování cílů a strategií pro nejbližší desetiletí v oblasti klimatu musíme být velmi obezřetní. Při přehnaném nastavení limitů, které dnes vypadají velmi hezky a ambiciózně, bychom mohli dosáhnout velmi negativního vývoje v mnoha oblastech.

Taktéž jsem přesvědčen, že naším zájmem musí být komplexní přístup, tak jak se to nakonec povedlo v programu platformy pro postuhelné regiony. Za tuto aktivitu panu komisaři velmi děkuji. Jsem pro výraznou podporu vědy, výzkumu a inovací, které jedině umožní vstřícné a rozumné chování lidí vůči životnímu prostředí.