Aktuálně

Co bude Evropský parlament řešit v roce 2020

Brusel, 3. 1. 2020

Spojené království by mělo 31. ledna 2020 opustit EU, pokud bude dohoda o vystoupení schválena Spojeným královstvím a Evropským parlamentem. Velkým tématem nadcházejícího roku však bude ochrana životního prostředí a klimatu. Komise by měla představit návrh zákona o digitálních službách a návrh týkající se umělé inteligence. V roce 2020 bude Parlament také pracovat na návrzích na dokončení bankovní unie a očekávat můžeme i pokračující jednání se zeměmi, které chtějí vstoupit do EU.

Klima 

Řešení situace v oblasti klimatu je jednou z hlavních priorit EU. Evropská komise pracuje na Evropské zelené dohodě, aby se EU stala do roku 2050 klimaticky neutrální. Očekávají se také návrhy týkající se udržitelné produkce potravin a výrobků, omezování pesticidů, strategie pro biologickou rozmanitost pro rok 2030 a plány na snížení škodlivých emisí z letecké a lodní dopravy.

Dlouhodobý rozpočet EU 

Pokračovat mají jednání o rozpočtu EU na období 2021–2027. Parlament požaduje více finančních prostředků pro boj proti změně klimatu, podporu inovací a ochranu našich hranic.

Digitální služby 

Očekává se, že Komise představí návrh zákona o digitálních službách a návrh týkající se umělé inteligence. Ty by měly vyjasnit právní otázky a podpořit investice do podniků, které se tím v Evropě zabývají. Parlament se bude zabývat otázkou, zda automatizované systémy rozhodování mohou být kvůli používanému algoritmu zkresleny.

Bankovní unie 

Krize v eurozóně ukázala potřebu další integrace finančního systému EU. V roce 2020 bude Parlament pracovat na návrzích na dokončení bankovní unie, včetně systému na ochranu úspor a záložních opatření v případě krachu banky.

Obchodní dohody 

Parlament bude hlasovat o obchodních a investičních dohodách s Vietnamem, které odstraní 99 % celních sazeb. Kromě toho bude EU pokračovat v práci na nových dohodách s jinými zeměmi, včetně Austrálie a Nového Zélandu, Chile, Indonésie, Filipín, Maroka a Tuniska. Probíhají rovněž jednání o investiční dohodě s Čínou.

Zdraví 

Evropská komise by měla předložit akční plán boje proti rakovině, který bude přezkoumán Parlamentem.

Práva cestujících 

Nový návrh usiluje o aktualizaci práv cestujících v letecké a železniční dopravě. Poslanci se zasazují především za posílení práv osob se zdravotním postižením.

Rozšíření 

Budou pokračovat jednání se zeměmi, které chtějí vstoupit do EU. Parlament usiluje o to, aby EU zahájila přístupová jednání s Albánií a se Severní Makedonií, neboť splňují požadavky. Poslanci Evropského parlamentu budou rovněž diskutovat o vyhlídkách na přistoupení zemí západního Balkánu.

Brexit 

Spojené království má v současné době opustit EU dne 31. ledna 2020, pokud bude dohoda o vystoupení schválena Spojeným královstvím a Evropským parlamentem. Po schválení dohody o vystoupení by dalším krokem bylo vyjednání dohody o budoucích vztazích, která má zahrnovat otázky, jako je obchod a spolupráce v oblasti obrany, životního prostředí a boje proti terorismu.

Bezpečnost 

Parlament a členské státy (Rada) v současné době projednávají návrhy na boj proti šíření teroristického obsahu online. Probíhají rovněž jednání o dočasných hraničních kontrolách v schengenském prostoru. Kromě toho se očekává, že Komise předloží návrh na lepší zabezpečení hranic EU.

Schumanova deklarace 

Dne 9. května tomu bude 70 let od deklarace, kterou francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman inicioval vytvoření Evropského společenství uhlí a oceli, což byl první krok na cestě k současné EU.