Aktuálně, Média

Euractiv.cz – Green Deal přidává na tempu. Europoslanci chtějí více obnovitelných zdrojů a méně spálených stromů

Praha, 14. 9. 2022

Evropu čeká solární a větrný boom. Evropský parlament se přiklonil k návrhu Evropské komise, podle kterého by měl být podíl obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie v EU 45 %, a to již do roku 2030. Dosud Evropská unie počítala s tím, že do roku 2030 bude podíl obnovitelných zdrojů energie činit 32 %. Již loni se ale objevil návrh, podle kterého se měl cíl navýšit na 40 %. Dnešní hlasování Evropského parlamentu otevřelo cestu ještě vyššímu podílu, a to na úrovni 45 %. Návrh ale ještě musí schválit členské státy.

Pro zprávu Evropského parlamentu hlasovalo 418 europoslanců, proti bylo 109 a obdobný počet zákonodárců se zdržel hlasování. „Takhle se podle mého názoru v energetice nedá postupovat,“ komentoval návrh europoslanec Evžen Tošenovský (ODS, ECR), který byl stínovým zpravodajem legislativy.

Český europoslanec souhlasí jak s odklonem od ruského plynu, tak i s iniciativou REPower EU, v navrhované revizi směrnice ale vidí zásadní problémy. „Naprosto chybí dopadové studie pro jednotlivé cíle, a je tedy velmi složité odhadovat, jaký dopad by tyto ambice měly na těžce zkoušenou ekonomiku EU,“ vysvětlil redakci. „Energetika se plánuje na desítky let dopředu a od roku 2009 už jde jen v obnovitelných zdrojích o pátou změnu legislativy – to je neudržitelné,“ dodal.

Další velké minus vidí v omezování lesní biomasy. Europoslanci totiž přijali pozměňovací návrhy, podle kterých by se měl podíl primárního dřeva započítávaného mezi obnovitelné zdroje postupně snižovat. Podle Tošenovského se ale bez lesní biomasy cíle nepodaří splnit. Omezenou těžbu a spalování lesů pro energetické využití naopak vítají ekologické organizace.

Tošenovský má pak rezervy i ohledně využívání vodíku. Zatímco zpráva Evropského parlamentu chce mezi cíle počítat jen tzv. zelený vodík, tedy ten vyrobený z obnovitelných zdrojů, podle Tošenovského by se tam měly řadit i další druhy vodíku, včetně toho vyrobeného z důlních či koksárenských plynů.

O výsledné legislativě a nových cílech pro obnovitelné zdroje budou nyní jednat europoslanci s členskými státy a zástupci Evropské komise v rámci tzv. trialogů. Členské státy pak získají určitou dobu na to, aby legislativu zohlednily ve svých právních řádech.

Celé znění článku najdete zde: https://euractiv.cz/section/energetika/news/green-deal-pridava-na-tempu-europoslanci-chteji-vice-obnovitelnych-zdroju-a-mene-spalenych-stromu/

Autor: Aneta Zachová