Aktuálně, Vystoupení na plénu

Evropská koordinovaná reakce na koronavirovou nákazu COVID-19 (rozprava)

Brusel, 27. 3. 2020

„V současné době celý svět čelí pandemii koronaviru. Členské státy Evropské unie zažívají dramatický boj o záchranu tisíců životů. Hospodářství se dramaticky propadá a obrovsky narůstá deficit státních rozpočtů. Velké firmy zastavily výrobu a mnohé společnosti jsou na pokraji krachu. Statisíce malých firem neví, jestli přežijí do dalšího měsíce, řada lidí přijde o práci. Evropa zažívá nejtěžší chvíle od druhé světové války a nikdo neví, jak dlouho bude tento stav trvat. Za této situace by bylo absurdní dále pokračovat v programu „Zelená dohoda pro Evropu“ (Green Deal), který přináší obrovskou ekonomickou zátěž pro jednotlivé členské státy, firmy a v konečném důsledku pro všechny občany. Zelenou dohodu je zapotřebí okamžitě zastavit a plně se soustředit na opatření pro záchranu evropských ekonomik,“ uvedl na březnovém plénu Evžen Tošenovský.