Aktuálně

Koordinovaná opatření EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům

Brusel, 17. 4. 2020

V rámci dubnového plenárního zasedání Evžen Tošenovský podpořil všechna konkrétní opatření předložená Evropskou komisí, která umožní okamžité uvolnění dalších prostředků EU a jejich flexibilnější využívání při boji proti současné pandemii.“Hlasoval jsem ale proti nezávaznému usnesení Parlamentu k pandemii COVID-19. Usnesení sice obsahuje řadu pozitivních bodů, ale bohužel také některé návrhy, se kterými se nemohu ztotožnit,“ vysvětlil své hlasování europoslanec. „Nesouhlasím zejména s dalším přenosem pravomocí z národních států na úroveň EU a posilováním vlivu Komise, jejíž role by měla zůstat pouze podpůrná a koordinační. Dále za situace, kdy evropské firmy a celé ekonomiky řeší otázku holého přežití, považuji za krajně nezodpovědné pokračovat podle plánu Zelené dohody pro Evropu,“ dále odůvodnil Evžen Tošenovský.