Aktuálně

Plenární zasedání 10. – 13. února, program

Štrasburk, 10. 2. 2020

Co se chystá projednávat na únorovém plénu? Budoucí vztahy se Spojeným královstvím, obchodní dohoda mezi EU a Vietnamem, nový přístup k rozšiřování EU, strategie EU pro rovnost žen a mužů a další témata. Podívejme se na ně podrobněji:

 Rozšíření EU

Jedním z prvních bodů pondělního programu plenárního zasedání Evropského parlamentu je revidovat přístup k jednáním o přistoupení do EU, který Komise nastínila 5. února. 

Umělá inteligence – zajištění bezpečnosti pro spotřebitele

Poslanci v pondělí diskutují a ve středu hlasují o výzvách, které představuje umělá inteligence a automatizované rozhodování, a o možných opatřeních pro lepší ochranu spotřebitelů. Parlament se bude dopadem umělé inteligence na ochranu spotřebitele zabývat v souvislosti s připravovanou bílou knihou Evropské komise o evropském přístupu k umělé inteligenci, která by měla být zveřejněna 19. února. Spotřebitelé by před využitím systémů automatizovaného rozhodování měli být řádně informováni o způsobu jejich fungování, o možnosti spojit se s člověkem, který může do činnosti daného systému zasáhnout, jakož i o možnosti zkontrolovat nebo opravit rozhodnutí systému, uvádí se v návrhu usnesení z dílny Výboru EP pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO).

Budoucí vztahy EU a Spojeného království

Parlament odhlasuje svůj postoj k nadcházejícím jednáním o novém vztahu se Spojeným královstvím po brexitu. Nelegislativní usnesení bude první reakcí Evropského parlamentu na návrh mandátu pro vyjednávání EU předloženého Evropskou komisí, který 3. února představil hlavní vyjednavač Michel Barnier. Konečnou dohodu o uspořádání vzájemných vztahů mezi EU a Spojeným královstvím bude muset před jejím vstupem v platnost schválit Evropský parlament. Poslanci budou proto prostřednictvím zvláštní skupiny pozorně sledovat jednání Evropské komise s britskou vládou a informovat vyjednavače EU o svých postojích, obavách či námitkách. Rada by se měla vyjádřit k předloženým vyjednávacím směrnicím EU dne 25. února. V případě jejich schválení by mělo první kolo jednání odstartovat začátkem března.

Práva žen

V úterý poslanci také projednají priority Parlamentu pro strategii EU pro rovnost žen a mužů na období 2020–2024. Budou rovněž diskutovat o prioritách EU pro 64. zasedání Komise OSN pro postavení žen, které se uskuteční v březnu v New Yorku. Ve středu pak budou hlasovat o usnesení žádajícím strategii EU k ukončení praktik ženské obřízky po celém světě.

Obchodní dohoda mezi EU a Vietnamem

Ve středu odhlasuje Evropský parlament dohody o volném obchodu a investicích mezi EU a Vietnamem. Dohoda o volném obchodu by měla v případě jejího schválení odstranit v průběhu deseti let prakticky všechna cla mezi Vietnamem a EU a zpřístupnit firmám z Unie vietnamský trh s veřejnými zakázkami. Dohoda také poskytuje ochranu tradičním evropským výrobkům a podporuje pokrok v environmentálních a sociálních otázkách ve Vietnamu. Dohoda o ochraně investic by měla pomoci řešit spory mezi investory a státy. Dohoda počítá s vytvořením systému, který by byl založen na nezávislých soudcích.

Dlouhodobý rozpočet EU – rozprava před summitem

Osm dní před klíčovým zasedáním Evropské rady proběhne v EP rozprava o budoucím dlouhodobém rozpočtu EU. Zákonodárci v rámci rozpravy zopakují svůj požadavek na přijetí ambiciózního Víceletého finančního rámce na období 2021-2027, který mimo jiné zaručí kontinuitu zemědělské politiky a politiky soudržnosti a zvýší financování opatření v oblastech změny klimatu, výzkumu, digitalizace, mládeže a malých a středních podniků. Poslanci také pravděpodobně odmítnou škrty ve stávajících programech a vyzvou k poskytnutí dodatečných prostředků na podporu investic a financování opatření v oblasti migrace a bezpečnosti. Hlavy států a vlád budou ve snaze dospět ke svému stanovisku diskutovat o dlouhodobém rozpočtu EU v rámci mimořádného zasedání Evropské rady dne 20. února.

Nezákonný obchod se zvířaty v zájmovém chovu

Aby bylo možné bojovat proti nelegálnímu obchodování s domácími zvířaty v EU, bude Parlament ve čtvrtek hlasovat o usnesení, v němž požádá o zavedení povinného systému platného v celé EU pro identifikaci a registraci koček a psů. Poslanci chtějí přísnější sankce vůči těm, kteří dodávají falešné pasy zvířat v zájmovém chovu.