Aktuálně

Plenární zasedání 11. – 14. března

Brusel, 12. 3. 2021

Poslanci si během březnového plenárního zasedání připomenuli Mezinárodní den žen, přijali nový investiční a zdravotní program, vyzvali k větší zodpovědnosti firem a posílení LGBTIQ práv.

Mezinárodní den žen

Plenární zasedání bylo v pondělí zahájeno slavnostní schůzí u příležitosti Mezinárodního dne žen. Parlament letos uctil všechny ženy, které bojují v první linii proti pandemii koronaviru.

Program EU pro zdraví

V úterý poslanci přijali nový program EU pro zdraví (nebo také EU4Health) s rozpočtem ve výši 5,1 miliardy eur. Díky němu bude Evropa lépe připravená na budoucí zdravotní krize a bude mít zabezpečený dostatek léčiv a zdravotnického materiálu pro všechny. Pětina rozpočtu půjde na podporu zdraví a na preventivní opatření.

Investiční program InvestEU

V tentýž den – v úterý – přijal Parlament také nový investiční program InvestEU. Skrze unijní záruku ve výši 26,2 miliardy eur chce mobilizovat veřejné a soukromé investice za 400 miliard eur. Právě tato záruka umožní financovat i více rizikové projekty, které by za normálních okolností podporu nedostaly. Zhruba 30 % rozpočtu půjde na klimatické projekty.

Zodpovědnost podniků

Poslanci také vyzvali k vytvoření evropských pravidel týkajících se odpovědnosti podniků. Firmy podle nich musí nést odpovědnost v případě, že porušují lidská práva, ničí životní prostředí nebo narušují dobrou správu věcí veřejných. Tato pravidla by měla platit pro celé jejich dodavatelské řetězce, včetně továren ve třetích zemích.

Uhlíkové clo

Parlament se dále zabýval a podpořil návrh mechanismu uhlíkového vyrovnávání na hranicích (CBAM), jehož součástí je i zavedení poplatků za uhlík při dovozu určitých produktů ze zemí, které nemají tak striktní environmentální pravidla jako EU. Některé firmy totiž cíleně přesouvají výrobu tam, kde jsou emisní limity volnější. Tato praktika se nazývá carbon leakage (únik uhlíku).

Konference o budoucnosti Evropy

Předseda Evropského parlamentu, předsedkyně Evropské komise a premiér Portugalska (tedy země, která v současnosti předsedá Radě) podepsali ve středu společné prohlášení ke Konferenci o budoucnosti Evropy. Jedná se o iniciativu, jejímž úkolem je zapojit lidi z celé Evropy a dát občanům možnost vyjádřit se k tomu, na jaké priority by se EU měla zaměřit v budoucnosti. Lidé se budou moci zapojit do celé řady akcí po celé Evropě nebo říci svůj názor prostřednictvím vícejazyčné digitální platformy. Nedávný průzkum ukázal, že tři čtvrtiny respondentů považují konferenci za přínos pro evropskou demokracii a 51 % všech dotázaných řeklo, že se do ní rádi aktivně zapojí.

Svoboda médií

Během středeční debaty poslanci vyjádřili znepokojení ohledně nedávných útoků na svobodu médií v Maďarsku, Polsku a na Slovinsku. Vyzvali Evropskou komisi, aby aktivněji chránila novináře v Evropě a ukončila v této souvislosti beztrestnost vlád členských států.

Práce pro lidi se zdravotním postižením

Prostřednictvím usnesení přijatého taktéž ve středu poslanci vyzvali k zavedení inkluzivních pracovních politik, které by lidem se zdravotním postižením pomohly při hledání práce. V současné době pracuje pouze polovina lidí s postižením.

Daně

Parlament dále navrhl změny k legislativnímu návrhu o zdaňování prodeje na online platformách. Platformy by se podle tohoto návrhu musely povinně registrovat v EU a daňové úřady by musely vzájemně sdílet informace. Jedná se o konzultační proceduru, kde má Parlament pouze poradní úlohu.

Poslanci debatovali také o vyšetřování v rámci případu OpenLux, během kterého se ukázalo, jak lucemburský finanční systém pomáhá subjektům z celé Evropy vyhýbat se daním. vyzvali k prosazování existujících pravidel a bezodkladnému zavedení nových, jako jsou například výkazy podle jednotlivých krajin.

Právní stát

Ve čtvrtek Parlament vyzval Komisi, aby bezodkladně aktivovala mechanismus na ochranu právního státu. Během debaty poslanci připomněli mnoho dlouhodobých problémů a neustále se zhoršující situaci v celé řadě členských států. Žádají o okamžité kroky, aby se zabránilo dalšímu poškozování rozpočtu a hodnot EU.

EU jako zóna svobody pro LGBTIQ

V reakci na zhoršující se situaci v oblasti LGBTIQ práv v některých zemích EU vyhlásil ve čtvrtek Parlament Evropskou unii za zónu svobody pro LGBTIQ osoby. 

 

Více podrobností z březnového plenárního zasedání najdete zde:

https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20210303STO99112/shrnuti-plena-budoucnost-evropy-eu-pro-zdravi-svoboda-medii