Aktuálně

Plenární zasedání 14. – 18. prosince

Brusel, 19. 12. 2020

Co přineslo poslední plenární zasedání letošního roku? Parlament se zabýval distribucí vakcíny proti covid-19. Poslanci mimo jiné schválili dlouhodobý rozpočet EU na příštích 7 let, debatovali o budoucím partnerství mezi Spojeným královstvím a EU, stanovili nová pravidla upravující přístup k bezpečné pitné vodě v EU. Sacharovovu cenu za rok 2020 získala demokratická opozice v Bělorusku.

Rozpočet EU

Parlament ve středu odsouhlasil podobu budoucího sedmiletého rozpočtu EU. Při jednáních s Radou zajistili poslanci dalších 15 miliard eur na klíčové programy EU v oblastech, jako je zdraví, výzkum či investice. Přijata byla také dohoda o zavedení nových zdrojů příjmů EU. Měly by pokrýt splácení dluhu v návaznosti na plán obnovy po pandemii covid-19 ve výši 750 miliard eur.
V pátek Parlament schválil rovněž rozpočet EU na rok 2021.

Mechanismus právního státu

Přístup k fondům EU bude od 1. ledna 2021 podmíněn dodržováním zásad právního státu. Poslanci schválili zavedení mechanismu, který umožňuje pozastavení plateb členským státům, které porušují právní stát nebo hodnoty EU.

Migrace: Je třeba zlepšit návratovou politiku

Politika EU v oblasti navracení státních příslušníků třetích zemí, kteří nemají právo zůstat v EU, trpí značnými nedostatky, které je třeba řešit, uvedl Parlament. Poslanci naléhavě vyzývají členské státy, aby investovaly do programů asistovaného dobrovolného návratu a upřednostňovaly dobrovolné návraty, neboť jsou udržitelnější a snadněji se organizují, a to i pokud jde o spolupráci s cílovými zeměmi. Poslanci trvají také na tom, že děti bez doprovodu by neměly být navráceny, pokud se jasně neprokáže, že je to v jejich nejlepším zájmu. Parlament zdůrazňuje význam ochrany základních práv a dodržování procesních záruk při uplatňování navracení. Vyzývá, aby evropské země poskytly dostatek času na odvolání a také právní pomoc a tlumočníky.

Přechodná podpora pro zemědělce

Zpoždění při vyjednávání reforem zemědělské politiky EU nebude mít na příjmy zemědělců žádný vliv. Poslanci ve středu schválili opatření, která mají zajistit hladký přechod od současné společné zemědělské politiky k té budoucí. Odsouhlasili také pomoc ve výši 8 miliard eur pro výrobce potravin a venkovské oblasti.

Podpora pro regiony díky REACT-EU

Parlament schválil REACT-EU, balíček ve výši 47,5 miliardy EUR, který má zmírnit bezprostřední dopady koronavirové krize v evropských regionech. Pomoc bude možné čerpat prostřednictvím strukturálních fondů EU. V roce 2021 bude uvolněno 37,5 miliardy EUR, zbylých 10 miliard EUR je určeno na rok 2022. Operace, na něž se balíček REACT-EU vztahuje, budou financovány zpětně od 1. února 2020. Tyto zdroje bude možné využívat do konce roku 2023.

Země EU budou moci část finančních prostředků použít v rámci Evropského sociálního fondu, Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD), Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí či přeshraničních programů (Interreg). Investice se zaměří na odvětví nejvíce zasažená hospodářskými dopady pandemie.

Podpora pro malé firmy

Malé a střední podniky by měly dostat od EU podporu, aby přežily krizi covid-19 a zvládly výzvy digitalizace a dekarbonizace, uvedli poslanci v reakci na sdělení Komise o strategii pro malé a střední podniky. 

Vakcíny

V rámci středeční debaty poslanci uvítali, že je Komise připravená formálně schválit první vakcínu 23. prosince, zdůraznili však také význam bezpečnosti a velmi důkladného a nezávislého autorizačního procesu k posílení důvěry.

Aktualizace předpisů o pitné vodě

Poslanci odsouhlasili aktualizaci právních předpisů o pitné vodě. Chtějí zlepšit přístup k pitné vodě, zvýšit kvalitu kohoutkové vody a také snížit plastový odpad z balené vody. V samostatném usnesení přijatém ve čtvrtek Parlament vyzval členské státy, aby nejpozději do roku 2027 plně dodržovaly pravidla EU o ochraně podzemních a povrchových vod.

Sacharovova cena

Svjatlana Cichanouská a Veranika Capkalová obdržely jménem demokratické opozice v Bělorusku parlamentní Sacharovovu cenu za svobodu myšlení. Oceněno bylo jejich úsilí a mírové protesty v boji za demokracii a spravedlivé volby.

Vztahy mezi EU a Spojeným královstvím

V pátek poslanci diskutovali o dalším pokroku v jednáních o dohodě o budoucích vztazích mezi EU a Spojeným královstvím. Pokud bude dohody dosaženo do nedělní půlnoci 20. prosince, Parlament je připraven do konce prosince uspořádat mimořádné plenární zasedání, aby ji posoudil a mohl o ní hlasovat.
Parlament v pátek přijal také pohotovostní opatření k udržení přeshraničního propojení mezi Spojeným královstvím a EU na silnicích a v letecké dopravě, přechodné období totiž končí 31. prosince.