Aktuálně

Plenární zasedání 16. – 19. září, program

Štrasburk, 16. 9. 2019

Brexit, hlasování o kandidátce na prezidentku Evropské centrální banky, harmonogram slyšení kandidátů na komisaře. To jsou stěžejní témata zářijového plenárního zasedání. Poslanci budou dále zabývat navýšením financí na vědu a mobilitu mládeže a proberou také možnosti, jak by EU mohla pomoci při likvidaci požárů amazonského pralesa.

Hlasování o prezidentce Evropské centrální banky

V úterý budou poslanci v tajné volbě hlasovat o nominaci Francouzsky Christine Lagarde, která by se měla stát první ženou na čele Evropské centrální banky.  Od roku 2011 byla Lagarde ředitelkou Mezinárodního měnového fondu. V červenci ji do čela ECB nominovali premiéři členských států EU.

Evropský parlament vydává stanovisko o kandidátech na post prezidenta ECB, které se zasílá hlavám států a vlád EU. Konečné rozhodnutí přijímá Evropská rada. Nová prezidentka ECB nahradí na tomto postu Itala Maria Draghiho.

Požáry v amazonském pralese

Lesní požáry již několik týdnů ničí amazonský prales. Jakou pomoc by zde mohla poskytnout EU? O tom budou také v úterý diskutovat poslanci se zástupci Rady a Komise. Letos bylo v Amazonii zničeno již více než 900 tisíc hektarů lesů. 

Brexit: Rozprava o aktuálním vývoji s Michelem Barnierem 

S hlavním vyjednavačem pro brexit Michelem Barnierem budou poslanci ve středu diskutovat o aktuální situaci v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU. K nejnovějšímu vývoji následně přijmou usnesení. Proberou možné dopady brexitu bez dohody a podmínky, za kterých by Parlament podpořil jeho třetí odklad. Ve stejný den se bude hlasovat o usnesení k tomuto tématu.

Datum vystoupení Spojeného království z Evropské unie byl na základě dohody lídrů států a vlád EU na mimořádném evropském summitu z 10. dubna stanoven na 31. října 2019.

Jakákoliv dohoda o brexitu mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií musí být podle čl.50 před vstupem v platnost schválena Parlamentem prostou většinou hlasů.

Dalších 100 milionů eur na výzkum a program Erasmus 

Ve středu se na plénum dostane hlasování o dodatečných prostředcích na výzkum a mobilitu mládeže. Program Horizont 2020 by si měl polepšit o 80 milionů a Erasmus+ o 20 milionů eur.

Poslanci budou také hlasovat o vrátit přebytek loňského rozpočtu EU v objemu 1.8 mld eur členským státům prostřednictvím snížení jejich letošních příspěvků. Jde o každoroční rozpočtový proces týkající se prostředků, které Evropská komise získala z úroků z prodlení a pokut či ušetřila v případech, kdy původně vyčleněné finance na jednotlivé programy nebyly vyčerpány v plné výši.

Harmonogram slyšení komisařů

Předseda Evropského parlamentu společně s předsedy politických skupin (tzv. Konference předsedů) ve čtvrtek 19. září rozhodnou o přesném harmonogramu slyšení jednotlivých kandidátů na eurokomisaře. Tato veřejná slyšení se budou konat od 30. září do 8. října. Hlasování o nové Komisi jako celku je naplánováno na 23. října ve Štrasburku.

Kandidáti lidskoprávní ceny

Ve čtvrtek na závěr plenárního zasedání budou vyhlášeni kandidáti na Sacharovovu cenu za svobodu myšlení za rok 2019. Poslanci budou moci své nominace podávat do dvanácté hodiny v poledne. Loni toto ocenění získal ukrajinský filmový režisér Oleh Sencov, který byl nedávno propuštěn z ruského vězení.

Poslanci se budou zabývat i těmito tématy:

Zahraniční zasahování do voleb a šíření dezinformací v Evropě

Situace v Hongkongu: Rozprava s Komisí

Stav uplatňování legislativy v oblasti boje proti praní špinavých peněz

Boj proti rakovině