Aktuálně

Plenární zasedání 17. – 21. května

Brusel, 22. 5. 2021

Poslanci diskutovali o tom, zda se vzdát patentových práv na vakcíny proti koronaviru a mimo plénum dosáhli dohody s členskými státy o certifikátu EU pro covid. Parlament schválil Fond pro spravedlivou transformaci, který má regionům EU pomoci přizpůsobit se sociálně-ekonomickým dopadům zelené transformace, vyzval také k větší podpoře digitálních inovací a umělé inteligence (AI).

Klima

17,5 miliard eur schválil Parlament do Fondu pro spravedlivou transformaci, který má regionům EU pomoci přizpůsobit se sociálně-ekonomickým dopadům zelené transformace. “Výzkumný fond pro uhlí a ocel není z hlediska rozpočtu nijak obrovský, nicméně o to větší je v něm symbolika. Jsem rád, že se nám nakonec podařilo, i přes moderní vlnu odcházení od uhlí, uchránit i výzkum uhlí. Koksovatelné uhlí je strategickou surovinou a chemie uhlíku jako taková je základem oběhové ekonomiky. Do roku 2027 bude možné poskytovat roční příděl prostředků ve výši 111 milionů eur – část bude financovat kooperativní výzkum v uhelném a ocelářském průmyslu a část bude použita k financování přelomových technologií v oblasti výroby oceli s téměř nulovými emisemi uhlíku. Tento fond se zaměřuje přímo na regiony, které již ukončily těžbu, nebo jsou v procesu uzavírání uhelných dolů, což se v Česku týká tří post-uhelných území, které jsou připraveny čerpat také z Fondu spravedlivé transformace,” uvedl europoslanec Evžen Tošenovský.

Poslanci hlasovali také o návrhu Evropské komise o vodíkové strategii, která by mohla pomoci Evropě na cestě ke klimatické neutralitě. Uvedli, že pouze zelený vodík získaný z obnovitelných zdrojů může být dlouhodobě udržitelný, a požádali o jasné rozlišení mezi obnovitelným a nízkouhlíkovým vodíkem a o vyřazení vodíku založeného na fosilní bázi.

Mimo to Parlament požaduje přísnější pravidla EU týkající se environmentálních závazků společností. Rovněž vyzval EU, aby důrazněji podporovala aktivisty v oblasti ochrany životního prostředí a odsoudila všechny útoky proti nim.

Kultura, mládež a vzdělávání

V úterý poslanci přijali nový Erasmus+, stěžejní program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, na období 2021–2027 . Financování programu se téměř zdvojnásobí (čítá více než 28 miliard eur) ve srovnání s předchozími sedmi lety (kdy rozpočet doahoval výše 14,7 miliardy eur). Parlament rovněž přijal program Evropského sboru solidarity na podporu dobrovolnictví mladých lidí v EU i mimo ni. Jeho cílem je zvýšit účast mladých lidí ze znevýhodněného prostředí.

Ve středu přijali poslanci také program Kreativní Evropa, který zajišťuje dosud největší rozpočet pro kulturní a kreativní odvětví EU – 2,5 miliardy eur na období 2021–2027. Zvláštní důraz bude kladen na hudební odvětví, aktivity s přidanou hodnotou EU, začlenění a rovnost pohlaví.

Ve zprávě přijaté téhož dne předložili poslanci návrhy na potlačení rozšiřujícího se fenoménu nelegálního přenosu živě vysílaných sportovních akcí. Požadují, aby byl nelegální obsah odstraněn nejpozději 30 minut po zahájení akce.

Vnější záležitosti

Po eskalaci násilných střetů mezi Izraelem a Palestinou je nutné zavést okamžité příměří, aby se předešlo dalším civilním obětem, zdůraznili poslanci. V úterní rozpravě uvedli, že je třeba obnovit dialog a jednání o dvoustátním řešení a odsoudili nedávné vlny antisemitismu v Evropě vyvolané obnoveným konfliktem.

V posledních letech se turecká vláda distancovala od hodnot EU. Výsledkem je, že vztahy mezi Unií a Tureckem dospěly k historicky nejnižšímu bodu a je třeba je důsledně přehodnotit, podotkli poslanci ve zprávě, kterou přijali ve středu.

V otázce vnějších záležitostí kritizovali také Evropskou komisi a některé země EU za nadužívání neformálních dohod o navracení nelegálních migrantů. V tentýž den podali o této záležitosti zprávu. O den později požádali o rámec EU pro legální migraci, který by podporoval řádnější proces, přilákal potřebné pracovníky, omezil převaděčství a obchodování s lidmi a usnadnil integraci.

Digitální transformace a umělá inteligence

V usnesení o digitální budoucnosti Evropy vyzval Parlament k větší podpoře digitálních inovací a umělé inteligence (AI). V samostatné zprávě týkající se využívání umělé inteligence ve vzdělávání, kultuře a audiovizuálním odvětví požadovali, aby byly technologie spojené s AI navrženy tak, aby se předešlo genderové, sociální nebo kulturní zaujatosti a byla chráněna rozmanitost a diverzita.
Poslanci rovněž podpořili nové evropské centrum a síť pro kybernetickou bezpečnost, díky nimž se bude moci Evropa lépe bránit kybernetickým hrozbám.

Koronavirus

Parlament a Rada ve čtvrtek dosáhly prozatímní dohody o digitálním certifikátu EU pro covid. Jeho cílem je usnadnit volný pohyb v Evropě během pandemie. Měl by být dokladem toho, že jeho držitel je očkovaný proti koronaviru, v nedávné době absolvoval test, jehož výsledek je negativní, nebo onemocnění již prodělal. Parlament by měl dohodu formálně schválit na příštím červnovém plenárním zasedání.

V plenární rozpravě poslanci vyjádřili odlišné názory na to, zda by EU měla podpořit vzdání se práv duševního vlastnictví pro vakcíny proti koronaviru. Někteří uvedli, že tento krok, který nedávno podpořily i USA, pomůže chudším zemím získat přístup k očkovacím látkám, zatímco jiní namítali, že neposkytne dostatečně rychlé řešení.

https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20210512STO04007/shrnuti-plena-covid-19-klima-a-kultura