Aktuálně

Plenární zasedání 19. – 23. října

Brusel, 26. 10. 2020

Poslanci během druhého říjnového pléna stanovili priority pravidel pro digitální služby, umělou inteligenci a zemědělskou politiku. Při samotném zahájení plenárního zasedání vzdal předseda Sassoli minutou ticha hold Samuelovi Patymu, učiteli historie a geografie, kterého zavraždil islamistický terorista ve Francii, a zároveň všem obětem terorismu jakož i těm, kteří se snaží prosazovat svobodu projevu. Vzhledem k vážné situaci v oblasti veřejného zdraví jak v Belgii, tak ve Francii se plenární zasedání konalo na dálku.

Reforma zemědělské politiky 

Reforma zemědělské politiky po roce 2022 byla tématem jednání během celého týdne a konečné hlasování bylo v pátek. Poslanci přijali postoj, ve kterém volají po pružnější a udržitelnější podobě reformy. Zároveň chtějí zemědělskou politiku odolnější vůči krizím, aby zemědělci mohli i nadále zajistit dostatek potravin v celé EU. Změny by měly lépe odpovídat potřebám jednotlivých členských států. Poslanci trvají na tom, že je třeba zachovat rovné podmínky v celé Unii. Vlády členských států by měly Komisi předložit ke schválení strategické plány, v nichž uvedou, jak budou cíle EU provádět v praxi. Komise by měla vyhodnocovat jejich výsledky, nikoli pouze dodržování unijních pravidel. Vyjednávací tým EP je nyní připraven zahájit jednání s ministry EU.

Digitální služby

K otázce nových pravidel pro digitální služby, včetně online platforem a trhů, přijali poslanci v úterý hned tři zprávy. Vysvětlili v nich své priority a vyzvali k zavedení závazného mechanismu pro řešení nelegálního obsahu online. Doporučení se promítnou i do návrhu Komise týkajícího se aktu o digitálních službách. Ten je očekáván do konce roku.

Umělá inteligence 

Při úterním zasedání se plénum zabývalo také budoucími právními předpisy o umělé inteligenci (anglicky artificial intelligence, AI). Ve třech zprávách Parlament uvádí, jak může EU nejlépe umělou inteligenci regulovat, a to především z hlediska etiky, odpovědnosti a práv duševního vlastnictví. EU financuje projekty v oblasti AI prostřednictvím svých programů jako Agenda dovedností, Fond spravedlivé transformace či Horizont 2020 (na posledním zmiňovaném se aktivně podílí také europoslanec Evžen Tošenovský). Do roku 2025 by mohlo díky umělé inteligenci a robotice vzniknout nových 60 miliónů pracovních míst po celém světě.

Brexit

V debatě o výsledcích summitu EU, který se uskutečnil 15. – 16. října, poslanci zdůraznili, jak je důležité dosáhnout takové dohody o budoucích vztazích mezi EU a Spojeným královstvím, která nebude ohrožovat zájmy a hodnoty Unie. Do prosince 2020 podle Dohody o vystoupení platí přechodné období. V tomto mezičase má Spojené království stále přístup k jednotnému trhu a spadá pod unijní legislativu, přestože již nadále nemůže spoluvytvářet evropské zákony. Pokud k dohodě nedojde do té doby, nastane od 1.1.2021 tvrdý brexit a Spojené království pak bude obchodovat s Evropskou unií podle pravidel Světové obchodní organizace.

Udržitelné lesnictví 

Parlament požaduje také nová pravidla, která by zastavila a zvrátila globální odlesňování ze strany EU. Podle poslanců by měla být přijata lepší opatření v boji proti nelegální těžbě dřeva a zavedeno více kontrol. Právě ty mají zabránit tomu, aby se dřevo a výrobky vyprodukované neudržitelným způsobem, který má za následky ničení lesů, dostaly na unijní trh.

Vzdělávání a covid-19

Krize covid-19 zdůraznila nerovnosti v přístupu ke vzdělávání v EU. Proto poslanci ve čtvrtek vyzvali k odstranění stávající digitální propasti. Chtějí, aby Komise investovala do vybavení a doplňků umožňujících kvalitní připojení, a kritizují škrty v programech podporujících vzdělávání a odbornou přípravu navržené členskými státy. Opětovně zdůraznili svou výzvu ke ztrojnásobení rozpočtu pro program Erasmus+.

Sacharovova cena a Bělorusko 

Nositelem Sacharovovy ceny za svobodu myšlení pro rok 2020 se stala demokratická opozice v Bělorusku. Země čelí v současné době politické krizi, a to poté, co sporné prezidentské volby 9. srpna vedly k protestům, na které režim reagoval brutálním zásahem proti demonstrantům. Parlament uvedl, že EU musí komplexně přezkoumat vztahy s Běloruskem. Poslanci považují sankce a rovněž nové, svobodné a spravedlivé volby.