Aktuálně

Plenární zasedání 2. – 5. května

Štrasburk, 7. 5. 2022

Evropští poslanci se na květnovém plenárním zasedání zaměřili na to, jak válka na Ukrajině ovlivňuje EU a jak chránit ženy a děti prchající ze země. Na programu jednání měli také témata týkající se umělé inteligence, nových pravidel pro evropské volby a řešila se i jednotná nabíječka.

Nová pravidla pro volby do Evropského parlamentu

Zkraje plenárního zasedání přijali poslanci návrh na změnu pravidel upravujících volby do EU. Změny by umožnily voličům nejen vybrat si svého kandidáta do Parlamentu, ale také podpořit evropskou politickou stranu a kandidáta na předsedu Evropské komise.

Umělá inteligence

V úterý se Parlament zabýval  závěrečnou zprávou Zvláštního výboru pro umělou inteligenci v digitálním věku (AIDA). Ve zprávě jsou uvedena opatření, která by mohla uvolnit potenciál umělé inteligence v oblastech, jako je zdravotnictví, zemědělství, veřejná správa a změna klimatu, a zároveň napomoci při vytváření pracovních míst a tvorbě udržitelného růstu. Ve zprávě se uvádí, že EU zaostává v oblasti vývoje, výzkumu a investic do umělé inteligence a měla by převzít vedoucí úlohu při stanovování globálních standardů dříve, než tak učiní nedemokratické subjekty. Navrhuje také konkrétní plán pro umělou inteligenci do roku 2030.

Jednotná nabíječka

EU je o krok blíže k jednotné nabíječce. Parlament oznámil, že je připraven zahájit jednání s Radou o nových pravidlech, která by znamenala, že spotřebitelé již nebudou potřebovat novou nabíječku a kabel při každé koupi nového mobilního telefonu, tabletu, herní konzole nebo jiného elektronického zařízení. Cílem nových pravidel je snížit množství elektronického odpadu schválením USB typu C jako nového standardu pro přenosná zařízení.

Škodlivé chemikálie v odpadu

Perzistentní organické látky (POL) jsou chemikálie s toxickými vlastnostmi, které se stále více koncentrují v recyklovaných výrobcích a přetrvávají v životním prostředí velmi dlouho, čímž představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. S cílem vytvořit v EU oběhové hospodářství bez toxických látek podpořili poslanci  návrh Komise na snížení povoleného množství těchto látek ve výrobcích a na odstranění materiálů s vysokým obsahem těchto látek z recyklačního řetězce.

Ohrožení bezpečnosti novinářů a svobody médií

U příležitosti Světového dne svobody tisku, europoslanci diskutovali o hrozbách pro bezpečnost novinářů a svobodu médií. Parlament také oficiálně zahájil druhý ročník soutěže o Cenu Daphne Caruanové Galiziové za žurnalistiku. Jedná se o ocenění za vynikající žurnalistiku, která podporuje nebo hájí základní principy a hodnoty EU.

Válka na Ukrajině

Parlament uskutečnil sérii rozprav o válce na Ukrajině a jejích dopadech. Podle Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky 90 % lidí, kteří utíkají před válkou z Ukrajiny, tvoří ženy a děti. Ve čtvrtek poslanci přijali usnesení o tom, jak je chránit před násilím a zneužíváním.
O den dříve se europoslanci zabývali sociálním a hospodářským dopadem války na EU. Parlament vyzval k jednotné podpoře občanů EU a podniků postižených válkou, v samostatném usnesení požadovali, aby Rusko vrátilo ukradená letadla.

Reforma Europolu

Dohoda o rozšíření pravomocí Europolu, policejní agentury EU, která podporuje policejní vyšetřování prováděná členskými státy je na spadnutí. Agentura bude moci provádět výzkumné a inovační projekty, pomáhat vnitrostátním orgánům při prověřování přímých zahraničních investic v případech souvisejících s bezpečností a získávat údaje od soukromých společností v případech týkajících se teroristického obsahu nebo sexuálního zneužívání dětí.

Rozpočtové absolutorium

Parlament  podepsal souhlas s plněním rozpočtu většiny orgánů EU za rok 2020, kromě agentury EU pro ochranu hranic Frontex, Evropského hospodářského a sociálního výboru a Rady. Absolutorium rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž bylo pozastaveno do doby, než bude k dispozici úplná vyšetřovací zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Stejně jako již po více než celé předcházející desetiletí poslanci EP rovněž odložili udělení absolutoria Radě, a to kvůli nespolupráci.

Budoucnost Evropy: revize smluv EU

Po roce svého fungování předloží v pondělí 9. května Konference o budoucnosti Evropy závěrečnou zprávu představující návrhy na budoucí směřování EU. Poslanci EP vyzvali ke svolání konventu, který by umožnil změnu smluv.
Italský premiér Mario Draghi v úterý během plenární rozpravy zdůraznil také potřebu reformy EU, aby byl zaručen udržitelný hospodářský růst a transformace.

Prodloužení certifikátu EU COVID

Parlament ve čtvrtek podpořil jednoroční prodloužení certifikátu EU COVID do června 2023. Zároveň však žádá, že po šesti měsících bude prodloužení revidováno. Jednání s Radou o dohodě o prodloužení mohou začít okamžitě.

https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20220428STO28118/shrnuti-plena-ukrajina-konference-o-budoucnosti-evropy-umela-inteligence