Aktuálně

Plenární zasedání 23. – 26. listopadu

Brusel, 27. 11. 2020

Během plenárního zasedání, které se v listopadu konalo v posledním týdnu měsíce, schválili poslanci nová práva pro spotřebitele, doporučení pro průmyslovou strategii EU a mimo jiné také finanční podporu pro evropské země ohrožené přírodními katastrofami a koronavirovou krizí. Parlament podpořil usnesení o svobodě médií a tvrdě kritizoval pronásledování a útoky na novináře.

Bezpečnost výrobků na evropském trhu

Parlament požádal o přísnější pravidla k zajištění bezpečnosti všech výrobků prodávaných na evropských trzích, bez ohledu na to, jestli jsou prodávány offline nebo online a zda jsou vyrobeny v EU či mimo ni.

Obrana spotřebitelů: Jednoduše i v zahraničí 

Díky novým pravidlům kolektivního odškodnění, která Parlament v úterý schválil, budou mít spotřebitelé v EU možnost spojit se, aby hájili svá práva v případě protiprávních praktik a to jak doma, tak i v ostatních členských státech. Nebezpečí, že víc lidí bude obětí stejné nezákonné praktiky, je v moderním digitálním světě čím dál větší, přesto jsou současné možnosti společné obrany značně omezené. Nová pravidla budou zároveň i pojistkou proti zneužití v případech, kdy stížnost nebude na místě. Přibude totiž zásada „kdo prohrál, platí“. Poté, co se na nových pravidlech na konci června Parlament shodl s členskými státy, je 24. listopadu schválilo i plénum. Směrnice se má v zemích EU začít uplatňovat v roce 2021.

Pomoc při obnově

Částkou 823 milionů eur parlament schválil finanční podporu pro evropské země ohrožené přírodními katastrofami a koronavirovou krizí. Suma poputuje na pomoc při obnově po zemětřesení v Chorvatsku a povodních v Polsku a na pomoc sedmi zemím (Portugalsku, Řecku, Chorvatsku, Německu, Španělsku, Maďarsku a Irsku) při řešení zdravotního ohrožení v důsledku covid-19.

Bezdomovectví

Poslanci rovněž vyzvali státy EU k ambicióznímu cíli – k vyřešení bezdomovectví do roku 2030. Pomoci by tomu měla opatření k začlenění lidí bez domova na trh práce a zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči a vzdělání.

Rozpočet 2021-2027

Ve své středeční debatě poslanci vyzvali členské státy, aby dospěly k dohodě nad rozpočtem na období 2021–2027. V něm jsou zahrnuty i finanční prostředky, které mají pomoci zmírnit dopady krize covid-19. Poukázali také na to, že Parlament potřebuje čas na zvážení a hlasování o jakékoli dohodě mezi EU a Spojeným královstvím.

Průmyslová strategie

Poslanci stanovili své priority pro budoucí průmyslovou strategii, která má Evropě zajistit strategickou autonomii a konkurenceschopnost s důrazem na výzkum a inovace. V usnesení přijatém ve středu Parlament vyzývá Komisi, aby předložila revidovaný návrh, který bude odrážet dopad pandemie v průmyslovém odvětví. Důležitá je podpora zejména malých a středních podniků, a to prostřednictvím nezbytných environmentálních a digitálních přechodů a transformací.

Udržitelná spotřeba

Opravy poškozených produktů by měly být systematičtější a efektivnější, hlavně co se nákladů týče. Poslanci vyzvali Komisi, aby opětovné používání výrobků podpořila. Parlament požádal také o lepší označování zboží, a to především z hlediska jejich odolnosti. Za cíl si klade podpořit místní bazary, obchody s použitými výrobky a opravny a volá po jasných pravidlech pro reklamy zaměřující se na ekologické aspekty produktů.

Svoboda médií

Parlament ve svém usnesení podpořil svobodu médií a tvrdě kritizoval pronásledování a útoky na novináře. V přijatém usnesení (553 hlasů pro, 54 proti a 89 se zdrželo hlasování) Parlament upozorňuje na „snahy vlád některých členských států o umlčení kritických a nezávislých sdělovacích prostředků a o oslabení jejich svobody a plurality“. Poslanci jsou znepokojeni zejména stavem veřejnoprávních médií, která se v některých zemích EU stala „ukázkou provládní propagandy“.

Přijatý text rovněž vyjadřuje obavy z vměšování do demokratického procesu, které přichází s cílem polarizovat společnost a likvidovat pluralitu, a varuje před potenciálně škodlivými důsledky manipulace s informacemi souvisejícími s pandemií COVID-19.

Farmaceutická strategie

Ve čtvrtek byla na pořadu jednání nová farmaceutická strategie EU. Parlament vyzval ke zvýšení evropské výrobní kapacity, aby byly bezpečné léky dostupné pro všechny.

Polsko a právo na potrat

Říjnové rozhodnutí polského ústavního soudu, které de facto zakazuje potraty, odsoudili poslanci v usnesení přijetém ve čtvrtek.

Vztahy s Tureckem

Ve čtvrtečním usnesení poslanci rovněž varují, že rozhodnutí Turecka „otevřít“ doposud uzavřené předměstí Varoshy podkopává perspektivu komplexního řešení kyperského problému.