Aktuálně

Plenární zasedání – 26. března

Brusel, 27. 3. 2020

Zástupci všech poslaneckých klubů Evropského parlamentu se setkali za přísných hygienických opatření na mimořádném plenárním zasedání v Bruselu. Další poslanci se debaty zúčastnili z prostředí svých domovů a všechna hlasování proběhla tentokrát na dálku. Prvního z nich, které rozhodlo o zkráceném projednání balíku legislativních opatření proti nákaze COVID- 19 prostřednictvím tzv. naléhavého postupu, se zúčastnilo 687 poslanců. Téměř jednomyslně schválili legislativní návrhy, které jako součást koordinované reakce EU pomohou v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům. Trojice opatření, která mají pomoci jednotlivcům a podnikům vypořádat se s aktuální krizí a s jejími následky, byla schválena v rámci tzv. postupu pro naléhavé případy. Stalo se tak méně než dva týdny poté, co legislativní návrhy předložila Evropská komise.

Součástí schválených opatření je:

  • Investiční iniciativa pro reakci na koronavirus. Nová iniciativa umožní zrychlené vyčlenění 37 miliard eur z fondů EU na podporu občanům, regionům a zemím, které jsou nejvíce zasažené pandemií nového koronaviru. Tyto prostředky by měly být použity na podporu systémů zdravotnické péče, malých a středních podniků, pracovních trhů a dalších zranitelných odvětví ekonomik členských států.
  • Rozšíření působnosti Fondu solidaritu EU na krizové situace v oblasti veřejného zdraví. Toto opatření umožní členským státům zasaženým novým koronavirem požádat o finanční pomoc z celkového balíčku, který pro tento rok činí 800 milionů eur. Seznam oprávněných operací bude rozšířen tak, aby zahrnul podporu v případě závažného ohrožení veřejného zdraví, včetně lékařské pomoci, a opatření zaměřená na prevenci, monitorování anebo kontrolu šíření nemocí.
  • Pozastavení platnosti pravidla o ztrátě letištních slotů. Toto opatření umožní leteckým společnostem zastavit během pandemie tzv. lety duchů, při kterých jsou letadla téměř anebo úplně bez cestujících, a to bez hrozby ztráty letištních slotů v následující sezóně. Platnost pravidla „use it or lose it“ [využij letištní sloty, nebo o něj přijdeš] bude pozastavena během celé letní sezóny, tedy od 29. března do 24. října. Evžen Tošenovský ke schválenému opatření poznamenal: „Návrh jsem plně podpořil, včetně časového prodloužení ‒ evropské letecké společnosti potřebují rychlé uklidnění, že využití letištních slotů nemusí řešit přes celou letní sezónu 2020.“

Další postup

Parlamentem schválené nařízení musí ještě formálně odsouhlasit Rada (ministrů) EU. Legislativní změny následně vstoupí v platnost po jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, ke kterému by mělo dojít v průběhu několika dní.

Zákonodárci v debatě, která předcházela zásadnímu naléhavému hlasování o prvním balíku opatření zaměřených na koordinovanou podporu úsilí členských států vypořádat se s pandemií nového koronaviru, vyzvali členské státy k užší spolupráci. Žádali také, aby státy ponechaly vnitřní hranice otevřené a umožnily tak nepřetržité doručování zdravotnického vybavení a nezbytného zboží.