Aktuálně

Plenární zasedání 4. – 7. července

Štrasburk, 8. 7. 2022

Během červencového pléna přijali poslanci nová digitální pravidla, diskutovali o prioritách českého předsednictví, také tom, jak řešit rostoucí životní náklady a vyzvali k opatřením v oblasti duševního zdraví.

Pravidla pro digitální služby

V úterý Parlament schválil zásadní pravidla týkající se velkých online platforem – akt o digitálních službách a akt o digitálních trzích. Cílem nových nařízení je zajistit to, že online prostředí EU bude bezpečnější, spravedlivější a transparentnější. Pravidla chrání uživatele před nelegálním obsahem a produkty, omezují nekalé praktiky velkých platforem a zakazují některé typy cílené reklamy.

Životní náklady a ceny energií

Taktéž v úterý europoslanci diskutovali se zástupci Komise a Rady o tom, jak lze využít fondy EU k tomu, aby pomohly lidem vyrovnat se s rostoucími životními náklady. Následující den Parlament jednal o možnosti zdanění neočekávaných zisků, které v současnosti putují energetickým společnostem.

Duševní zdraví

Nárůst problémů s duševním zdravím znamená potenciální další zdravotní krizi. Parlament volá po řešení situace v usnesení o duševním zdraví v digitálním světě práce, které bylo přijato v úterý. Vyzývá instituce a země EU, aby našly způsoby, jak pomoci předcházet problémům s duševním zdravím. Poslanci také navrhují, aby rok 2023 byl v EU rokem dobrého duševního zdraví.

V úterý poslanci stihli podpořit snahu Chorvatska stát se 20. členem eurozóny a vyslechli si projev řeckého premiéra .Kyriakos Mitsotakis před europoslanci hovořil o potřebě rozšířit a prohloubit EU. Jednalo se o další debatu ze série Toto je Evropa s lídry zemí EU.

Začalo české předsednictví v Radě EU

Česká republika se 1. července ujala po Francii šestiměsíčního rotujícího předsednictví v Radě EU. Premiér Petr Fiala ve středu představil europoslancům program a hlavní cíle předsednictví své země. České předsednictví se zaměří zejména na zvládnutí uprchlické krize, energetickou bezpečnost, posílení evropských obranných kapacit a bezpečnost kybernetického prostoru.

Ukrajina

Poslanci měli na programu i diskuzi se zástupci Rady a Komise o řadě otázek souvisejících s Ukrajinou, včetně rozhodnutí o udělení statusu kandidátské země EU a způsobu zajištění přepravy zemědělských produktů. Ukrajina, tradičně jeden z velkých vývozců zemědělského zboží, čelí po ruské invazi překážkám v podobě zničené dopravní infrastruktury a blokace stávajících tras.

Přivítali rozhodnutí otevřít dveře do EU Ukrajině i Moldavsku, ale během debaty zároveň požádali lídry členských zemí, aby posílili EU a vypořádali se s poslední krizí.

Dále se projednalo:

Ve čtvrtek poslanci přijali stanovisko Parlamentu k novým pravidlům zaměřeným na zvýšení využívání udržitelných paliv v letectví. Chtějí urychlit přechod na zelená paliva.

Parlament v pondělní rozpravě a v usnesení přijatém ve čtvrtek zopakoval svou výzvu k zajištění bezpečného přístupu k potratům a odsoudil zpátečnictví v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a práv žen v USA

https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20220630STO34213/shrnuti-plena-pravidla-pro-digitalni-prostredi-zivotni-naklady-dusevni-zdravi