Aktuálně

Plenární zasedání 4. – 7. října

Štrasburk, 9. 10. 2021

Pandora Papers (informující o podezřelých finančních machinacích), zvyšující se ceny energií, arktická politika nebo kybernetická bezpečnost – část z probíraných témat, kterými se poslanci zabývali na prvním říjnovém plenárním zasedání. 

Vztahy mezi EU a USA

V úterý byla předmětem parlamentní rozpravy budoucnost transatlantického partnerství, potřeba větší autonomie EU a spolupráce s vládou prezidenta Bidena. Poslanci v usnesení o budoucích vztazích mezi EU a USA vyzvali k lepší koordinaci v otázkách týkajících se Číny, aby se předešlo světovému napětí. Prosazují strategickou autonomii EU v obranných a hospodářských vztazích.

Ceny energií

Ceny energií neustále rostou. Před poslanci leželo téma, jak situaci řešit a jak se vypořádat s energetickou chudobou. V diskusi s komisařkou pro energetiku Kadri Simsonovou poslanci zdůraznili, že je třeba podpořit domácnosti v EU, které jsou rekordně vysokými cenami plynu a elektřiny ohroženy nejvíce.

Parlament chce podpořit udržitelnou přeshraniční energetickou infrastrukturu. Proto dal zelenou aktualizovaným pravidlům pro výběr energetických projektů, které mají právo žádat o financování z prostředků EU.

Pandora Papers

Uprostřed týdne poslanci diskutovali o nedávné kauze Pandora Papers, která dokumentuje globální vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky, a kritizovali neschopnost vlád řádně reformovat zastaralé daňové zákony.

Arktická politika

Díky svým nerostným zdrojům a novým námořním trasám se oblast Arktidy stává více a více důležitým regionem. Ještě před návrhem Evropské komise na aktualizaci politiky EU v oblasti Arktidy diskutovali poslanci o nových bezpečnostních hrozbách, které by mohly narušit stabilitu oblasti. Parlament přijal zprávu s doporučeními, aby se arktické státy a mezinárodní společenství zasadily o to, aby Arktida zůstala oblastí konstruktivní spolupráce bez zvýšeného napětí. Parlament zdůraznil závazek EU k dlouhodobému udržitelnému a mírovému rozvoji regionu.

Genderové násilí a právo na potrat

Poslanci rovněž přijali zprávu, v níž požadují přijetí opatření na ochranu obětí partnerského násilí ve sporu o práva péče o dítě. Zpráva zdůrazňuje, že počet případů partnerského násilí během pandemie vzrostl a pro oběti bylo obtížnější vyhledat pomoc.

Parlament vyjádřil solidaritu s ženami z Texasu v otázce nedávných omezení potratů.

Bezpečnost na silnicích

V otázce dopravní bezpečnosti je jedním z cílů EU do roku 2050 nulový počet úmrtí na evropských silnicích. Na základě toho poslanci požadují větší investice do bezpečnějších silnic, zavedení rychlostního limitu 30 km/h v obytných oblastech a na silnicích s vysokým počtem cyklistů a chodců, ale také nulovou toleranci k řízení pod vlivem alkoholu.

Kybernetická bezpečnost a umělá inteligence

Společná politika v oblasti kybernetické obrany a spolupráce EU týkající se kybernetických schopností patří mezi klíčové otázky potřebné pro hlubší rozvoj posílené evropské obranné unie, zdůraznili poslanci ve zprávě přijaté ve čtvrtek. V samostatné zprávě požadovali přísná ochranná opatření při použití nástrojů umělé inteligence v kontextu vymáhání práva nebo překračování hranic. Chtějí tak bojovat proti diskriminaci a zajistit právo na soukromí.

Bělorusko

Humanitární krize u hranic Unie s Běloruskem a hybridní válka běloruského režimu proti EU byla na plénu v centru pozornosti v úterý. V usnesení přijatém ve čtvrtek naléhal Parlament na země EU, aby dále posilovaly cílené hospodářské sankce soustředěné na hlavní běloruská odvětví, a vyjádřil solidaritu s Litvou, Polskem a Lotyšskem a dalšími zeměmi EU, kterých se týkají pokusy režimu nasměrovat migranty a uprchlíky k vnější hranici EU.

Agentura pro azyl

Poslední den plenárního zasedání poslanci debatovali o plánech na přeměnu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na novou nezávislou azylovou agenturu s větším množstvím operačních a technických pravomocí. Měla by zároveň disponovat dodatečnými finančními a lidskými zdroji.

https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20210928STO13703/shrnuti-plena-pandora-papers-zvysujici-se-ceny-energii-arktida