Aktuálně

Plenární zasedání 5. – 8. července

Štrasburk, 9. 7. 2021

Poslanci kritizovali nový zákon zaměřený proti LGBTIQ osobám v Maďarsku, schválili prostředky na migrační opatření i investice do dopravních, digitálních a energetických projektů. Dále vyzvali Evropskou komisi aby prokázala, že je schopná bránit rozpočet EU před členskými státy, které porušují zásady právního státu.

Slovinské předsednictví Rady

Slovinsko od 1. července převzalo předsednictví v Radě EU. Na plénu se diskutovalo o plánovaných aktivitách s premiérem Slovinska Janezem Janšou a předsedkyní Komise Ursulou von der Leyenovou. Očekává se, že se země zaměří na obnovu a oživení EU po koronaviru a zvýšení její odolnosti.

Ochrana dětí na internetu

Poslanci přijali dočasná pravidla umožňující poskytovatelům internetových služeb pokračovat v uplatňování dobrovolných opatření ke zjišťování, odstraňování a hlášení obsahu spojeného s pohlavním zneužíváním dětí online.

V důsledku opatření spojených s pandemií trávily děti v posledních měsících podstatně více času na internetu a často bez dozoru. Byly tak zranitelnější vůči zneužití. Pachatelé pohlavního zneužívání využili situace k lepšímu přístupu k potenciálním obětem. Došlo k nárůstu praktik jako je sextortion (sexuální vydírání) či kybergrooming (navazování kontaktu s dětmi na internetu za účelem pohlavního zneužívání).

Díky digitálním technologiím se pachatelé mohou k dětem dostat prostřednictvím webkamer, připojených zařízení a chatovacích místností na sociálních sítích a ve videohrách. Pomocí technologií, jako je cloud computing nebo dark web, přitom ale zůstávají v anonymitě. Právě využívání těchto technologií pachatelem znesnadňovalo orgánům činným v trestním řízení zjišťování, vyšetřování a stíhání pohlavního zneužívání dětí online.

Podle výroční zprávy nadace Internet Watch Foundation (IWF) se poskytovatelé internetových služeb v Evropě stali světově největšími hostiteli materiálu souvisejícího s pohlavním zneužívání dětí.

Maďarsko

Parlament přijal usnesení, ve kterém silně odsoudil nedávno schválené právní předpisy proti LGBTIQ komunitě v Maďarsku, a vyzval Komisi, aby přijala okamžitá opatření. Podle názoru poslanců představuje legislativní úprava přijatá maďarským parlamentem jasné porušení základních práv zakotvených v Listině základních práv a ve smlouvách EU, jakož i v právních předpisech Unie v oblasti vnitřního trhu. Poslanci také očekávají, že exekutiva EU v případě nutnosti využije všechny procesní nástroje Soudního dvora včetně žádostí o předběžná opatření a sankcí za jejich nerespektování. Právní předpis pod rouškou boje proti pedofilii zakazuje zobrazování obsahu LGBTIQ ve školních vzdělávacích materiálech nebo televizních pořadech pro děti.

Právní stát

Poslanci také vyzvali Komisi, aby co nejdříve prošetřila případná porušení zásad právního státu, která mají dopad na řádnou správu a řízení fondů EU. Zpráva zohledňuje pokyny vypracované Komisí pro implementaci práva EU, které podmiňují vyplácení finančních prostředků EU dodržováním zásad právního státu ze strany členských států.

Legislativa je v platnosti od 1. ledna 2021, ale Komise dosud podle pravidel nenavrhla žádná opatření. Podle názoru Parlamentu toto nařízení nevyžaduje žádný další výklad, aby mohlo být použito, a vypracování pokynů by proto nemělo způsobit další zpoždění.

Komise by měla informovat Parlament o prvních vyšetřovaných případech co nejdříve, uvedli poslanci. Pokud Komise nebude jednat, připravuje se Parlament, že proti ní podá žalobu u Soudního dvora EU.

Základní hodnoty – výsledky červnového summitu

Během debaty s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem a předsedkyní Komise Ursulou von der Leyenovou o výsledcích summitu EU ve dnech 24.–25. června vyzvali poslanci k ochraně základních hodnot v EU a na celém světě.

Infrastruktura

Parlament schválil aktualizovaný program Nástroje pro propojení Evropy na období 2021–2027 a uvolnil nové finanční prostředky ve výši 30 miliard eur. Program je předurčen k financování dopravních, energetických a digitálních projektů a dokončení klíčových transevropských projektů do roku 2030.

Migrace

Poslanci přijali i dva fondy pro azylovou a hraniční politiku, které pomohou řídit migrační toky v zemích EU, usnadní integraci migrantů a zlepší správu hranic. Výše podpory dosáhne téměř 10 miliard eur. Dalších více než 6 miliard eur by mělo připadnout na zlepšení správy vnějších hranic.

Evropská agentura pro léčivé přípravky

Parlament zaujal postoj pro jednání s Radou o posílení mandátu Evropské agentury pro léčivé přípravky. Cílem je připravit EU na to, aby lépe zvládala budoucí zdravotní krize.

Rybolov a životní prostředí

6,1 miliardy eur půjde na základě parlamentního souhlasu na podporu udržitelného rybolovu a ochranu rybářských komunit. Poslanci taktéž přijali svůj vyjednávací postoj k akčnímu programu pro životní prostředí do roku 2030, který bude řídit environmentální politiku EU a napomůže jejímu přechodu k zelené ekonomice.

https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20210701STO07549/shrnuti-plena-lgbtiq-a-madarsko-migrace-infrastruktur