Aktuálně

Plenární zasedání 5. – 8. října

Brusel, 9. 10. 2020

Rozpočet EU, klimatický zákon a změny v Komisi, takové byly hlavní body prvního říjnového pléna. Poslanci přijali také doporučení jak chránit právní stát v zemích sedmadvacítky. Diskuse se nevyhnula ani otázkám brexitu a hospodářského oživení.

Crowdfunding

V pondělí večer schválilo plenární zasedání dohodu o společných pravidlech k podpoře crowdfundingových platforem a ochraně investorů. Stanovení jednotného souboru předpisů pro crowdfundingové služby v EU si klade za cíl pomoci hladkému fungování skupinového financování v rámci vnitřního trhu a podpořit přeshraniční financování podnikání.  

Právní stát

Právní stát v celé Evropě by měl být posílen prostřednictvím nového mechanismu, který propojuje přístup k eurofondům s podmínkou dodržování zásad právního státu, vyzývá Parlament ve zprávě přijaté ve středu 7. října. V samostatném hlasování zároveň poslanci požadují plné a bezvýhradné respektování hodnot EU v Bulharsku.

Změny v Komisi

Poslanci ve svém středečním hlasování schválili také jmenování Mairead McGuinnessové novou komisařkou pro finanční služby, finanční stabilitu a unii kapitálových trhů. Podpořili rovněž změnu portfolia současného výkonného místopředsedy Komise Valdise Dombrovskise – nově přebírá odpovědnost za mezinárodní obchod.

Klimatický zákon

Podle Parlamentu by se všechny členské země do roku 2050 měly stát klimaticky neutrální. Poslanci se na tom usnesli při středečním hlasování o klimatickém zákoně. Cíl snížení emisí do roku 2030 by podle něj měl být zpřísněn na 60 % ve srovnání s rokem 1990. Aby Evropa cíl v polovině století splnila, chtějí poslanci rovněž stanovení prozatímního cíle do roku 2040. V samostatném hlasování se poslanci shodli, že by Unie měla prosazovat ekologicky a ekonomicky udržitelné modely obhospodařování lesů.

Brexit a ekonomická obnova

Diskuse se nevyhnula ani otázkám brexitu a hospodářského oživení. Poslanci debatovali s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem o posledním zasedání Rady EU, které se uskutečnilo minulý týden, a o zasedání, jež se koná v nadcházejícím týdnu 15. a 16. října. Co se hospodářské obnovy týče, poslanci ve čtvrtečním hlasování požadovali, aby členské státy přijaly důraznější opatření proti dopadu koronavirové krize na mladé lidi. Stát by se tak mělo tím, že země zajistí registraci mladých lidí do systémů záruk pro mladé, které nabízejí „kvalitní a různorodé práce na míru, školení nebo stáže“.

Pokud jde o brexit, Parlament ve čtvrtek schválil hned dva návrhy týkající se tunelu pod lamanšským průlivem. Cílem je zachování stejných pravidel pro celý železniční tunel v momentě, kdy bude mít Spojené království status třetí země.

Potravinářské výrobky

Poslanci v rámci jednání stihli i vznést námitku proti návrhům Komise ohledně potravinářských výrobků obsahujících oxid titaničitý a akrylamid a to kvůli ochraně zdraví evropských spotřebitelů, zejména dětí.