Aktuálně

Plenární zasedání 8. – 11. února

Brusel, 12. 2. 2021

Jaký byl program únorového plenárního zasedání? Poslanci diskutovali s předsedkyní Komise o očkovací strategii proti koronaviru, schválili program ekonomické podpory, který má pomoci členským státům EU překonat krizi a současně dosáhnout pokroku při plnění klimatických cílů.  Parlament se zabýval i neklidnou politickou situací v Rusku způsobenou uvězněním Alexeje Navalného a hlasoval o dalších opatřeních, která mají pomoci leteckému odvětví. Poslanci také podpořili návrh přiměřené minimální mzdy. 

Celoevropská minimální mzda

Hned v pondělí debatovali poslanci nad opatřeními k řešení nerovnosti a zaměřili se na návrh směrnice EU o minimálních mzdách, jejímž cílem je zaručit zákonem stanovenou minimální mzdu nad prahem chudoby v celé Unii.

Facilita na podporu oživení a odolnosti

Klíčovým nástrojem unijního plánu na oživení po koronaviru je takzvaná facilita na podporu oživení a odolnosti. S rozpočtem ve výši 672,5 miliardy eur napomůže reformám v reakci na krizi. Během únorového plenárního zasedání poslanci schválili pravidla pro zřízení facility na podporu oživení a odolnosti. Nástroj zemím EU nabídne rozsáhlou podporu investic a reforem, které jsou potřebné ke zmírnění hospodářských a sociálních důsledků pandemie a které by zároveň měly připravit ekonomiky EU na udržitelnou digitální budoucnost.

https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/economy/20210128STO96608/oziveni-po-koronaviru-jak-bude-fungovat-hlavni-nastroj-eu

Zatčení Alexeje Navalného a vztahy s Ruskem

V úterý poslanci, mimo jiné, jednali o zásahu proti politické opozici v Rusku s šéfem zahraniční politiky EU Josepem Borrellem. Věnovali se otázce nedávného zatčení a odsouzení Alexeje Navalného a řešili také zdroje rostoucího napětí mezi EU a Ruskem.

https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/world/20210128STO96606/napjate-vztahy-mezi-eu-a-ruskem-co-je-jejich-pricinou

Koronavirus: strategii očkování v EU

Středeční jednání patřilo převážně tématu covid-19. Poslanci diskutovali s předsedkyní Komise von der Leyenovou nad unijní očkovací strategií proti koronaviru. Debata se týkala dodávek vakcín, smluv a transparentnosti údajů, jakož i novému systému, který povoluje vývoz vakcín proti covid-19.

https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20210114STO95642/ockovani-proti-koronaviru-je-potreba-vice-solidarity-a-transparentnosti

Oběhové hospodářství

Parlament chce podpořit návrhy Komise, díky kterým by se z EU stala do roku 2050 plně oběhová ekonomika. Poslanci ale požadují stanovení závazných cílů pro rok 2030, které se budou týkat využívání a spotřeby materiálů.

https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20210128STO96607/jak-chce-eu-do-roku-2050-dosahnout-obehoveho-hospodarstvi

Sociální média a základní práva

Úsilí regulovat sociální média by mělo být ze strany EU intenzivnější, vyzývají poslanci. Zároveň požadují, aby Unie zajistila svobodu projevu a zabránila cenzuře. Sociální média ve vztahu ke svobodě projevu a základním právům, stav svobody médií v EU a online dezinformační kampaně: nad těmito otázkami diskutovali poslanci v rámci plenární rozpravy ve středu 10. února. Poslanci ocenili, že se EU snaží o regulaci online prostředí skrze zákony, a nikoli prostřednictvím pokynů a vodítek pro platformy. Zároveň ale uvedli, že musí chránit svobodu projevu a základní práva a vyhýbat se cenzuře.

https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20210204STO97129/socialni-media-a-demokracie-potrebujeme-zakony-nikoli-pokyny-pro-platformy

Boj proti obchodování s lidmi

Parlament požaduje lepší ochranu žen, dětí, žadatelů o azyl, uprchlíků a migrantů před obchodováním s lidmi. Poslanci chtějí změnit směrnici EU o boji proti obchodování s lidmi a kriminalizovat vědomé využívání služeb poskytovaných oběťmi této praktiky.

https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20210204STO97130/jak-zastavit-obchodovani-s-lidmi-poslanci-pozaduji-dalsi-opatreni

Koronavirus: podpůrná opatření pro sektor letectví

Aby se zabránilo tomu, že letecké společnosti budou během pandemie vysílat prázdné lety (takzvané „lety duchů“), aby si udržely letištní startovací a přistávací sloty, podpořil Parlament v březnu 2020 dočasné pozastavení pravidla „use it or lose it“ [využij letištní sloty, nebo o ně přijdeš]. Ve čtvrtek parlament schválil aktualizaci pravidel. To společnostem umožňuje využít minimálně 50 % plánovaných letištních časů pro vzlet a přistání pro sezónu 2021 (ve srovnání s 80 % před pandemií). Evropská komise může tato nová pravidla v budoucnu rozšířit a upravit minimální míru využití na 30 až 70 %.

https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20200323STO75616/koronavirus-vse-o-pravech-cestujicich