Legislativa

 • Realizace nové politiky pro spotřebitele energie (A8-0161/2016 – Theresa Griffin), písemně

  Brusel, 26. 5. 2016

  Zprávu jako celek jsem podpořil, protože se výsledný text podařilo lépe vybalancovat. Při jmenovitém hlasování jsem přitom odmítl např. problematickou pasáž ohledně společné definice energetické chudoby.

 • Povinné uvádění země původu nebo místa provenience u určitých potravin (B8-0545/2016 ), písemně

  Štrasburk, 12. 5. 2016

  V rámci jakékoli další regulace bude potřeba najít rozumnou míru mezi informovaností spotřebitele a zbytečnou finanční a administrativní zátěží pro producenty potravin. Výsledný text ale nepovažuji za vybalancovaný, a proto jsem se zdržel hlasování.

 • Rámcová dohoda o rodičovské dovolené (A8-0076/2016 – Maria Arena), písemně

  Štrasburk, 12. 5. 2016

  Usnesení jsem nepodpořil. Jsem přesvědčený, že tato oblast by měla být ponechána v kompetenci jednotlivých členských států, které mají odlišné kulturní tradice a sociální podmínky pro rodičovskou dovolenou.