Vystoupení na plénu

 • Horizon Europe

  Štrasburk, 16. 4. 2019

  Program Horizon Europe bude v období let 2021 až 2027 představovat stěžejní nástroj podpory vědy a výzkumu a přispívat k prohloubení spolupráce členských států EU nejen v této oblasti. Jsem velmi rád, že i když jsme měli málo času, dospěli jsme k vyváženému závěru. Stejně tak mě těší, ...

 • Zavedení kosmického programu Unie a zřízení Agentury Evropské unie pro kosmický program (rozprava)

  Štrasburk, 12. 12. 2018

  Dovolte mi začít poděkováním kolegovi Salinimu. Velmi oceňuji jeho konsensuální přístup. Je dobře, že zpráva bude mít tak širokou podporu, a myslím si, že je to velmi důležité. Nejprve k otázce řízení programu. Dlouhodobě jsem volal po posílení synergií mezi programy Galileo a Copernicus zastřešených agenturou GSA. Rozšíření bezpečnostní akreditace na ...

 • Horizont Evropa – pravidla pro výzkum a inovace

  Štrasburk, 12. 12. 2018

  Program Horizon Europe patří podle mého názoru mezi naprosto klíčové aktivity Evropské unie. Přesně tady má EU smysl – takto obrovský objem peněz by žádný členský stát sám o sobě do vědy a výzkumu nemohl vložit. Jsem rád, že přestože jsme byli v časovém presu, po celou dobu jsme s kolegy vedli ...