Aktuálně

Česko převzalo předsednictví v Radě EU

Brusel, 1. 7. 2022

Počínaje 1. červencem přebírá Česko rotující předsednictví v Radě EU. Česká republika přebírá štafetu od Francie a v lednu 2023 ji bude předávat Švédsku. Tyto země společně vytvářejí současné předsednické trio, které si stanovuje dlouhodobé cíle a společný program na 18 měsíců. Každá země má ale zároveň své vlastní priority. Česká republika se během svého předsednictví chce zaměřit celkem na pět úzce provázaných prioritních oblastí:

Zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny

Energetická bezpečnost

Posílení evropských obranných kapacit a bezpečnost kybernetického prostoru

Strategická odolnost evropské ekonomiky

Odolnost demokratických institucí

A jaké jsou nejdůležitější úkoly českého předsednictví EU podle Evžena Tošenovského?

Ještě nedávno bych řekl, že jako nejdůležitější vidím projednávání energetiky, části balíku Fit for 55 (což je plán EU pro ekologickou transformaci), které nestačilo dohodnout francouzské předsednictví. Ale v současné situaci, kdy válečný konflikt na Ukrajině nepolevuje, se do popředí dostávají i témata investic do obranyschopnosti EU a zajištění kybernetické bezpečnosti. Budeme muset najít řešení pro plynovou krizi, která se stává urgentní a bude velmi důležité dojednat pravidla pro solidaritu v rámci Evropy při rozdělování plynu.

V krátkodobém horizontu vidím jako úkol č.1 zvládnout plynovou otázku (dodávku a stabilizaci cen), což je zvlášť pro Českou republiku velmi zásadní. Budeme se muset vyrovnat s mnoha těžkými úkoly, které nejsou nijak jednoduché k řešení ani na národní úrovni, spíše naopak plodí kontroverze a naše předsednictví je bude muset obhajovat.