Životopis

Poslanec Evropského parlamentu

Člen Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

Náhradník ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch

Náhradník Zvláštního výboru pro umělou inteligenci v digitálním věku

Člen Delegace pro vztahy s Japonskem

Náhradník Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem

květen 2019

Ing. Evžen Tošenovský, Dr.h.c.

Narozen: 26. 2. 1956
Rodinný stav: ženatý, dvě děti

cv-1
Současnost

Místopředseda ODS

tosenovsky_ods_1
leden 2014

Poslanec Evropského parlamentu

místopředseda Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku
člen Orgánu vyhodnocování vědeckých a technologických alternativ
člen delegace pro vztahy s Japonskem
náhradník Výboru pro regionální rozvoj
náhradník Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou

2009

Dr.h.c.

udělení čestného doktorátu Doctor honoris causa na VŠB-TUO Ostrava

2007

Řád rytíře Čestné legie

udělen prezidentem Francouzské republiky

2002

Předseda Asociace krajů ČR

2001-2008

Hejtman Moravskoslezského kraje

Hejtman
2000-2008

Čestná medaile HZS ČR

uděluje ministerstvo vnitra

1999

Předseda Svazu měst a obcí ČR

1999-2000

Předseda Kolegia primátorů ČR

1994-2001

Primátor města Ostravy

1993-2000

Vstup do ODS

1991