Aktuálně, Média

E15 (příloha) – V rozbouřených vodách energetiky

Praha, 26. 9. 2022

„Na konci všechno dobře dopadne, a pokud ne, tak to ještě není konec,“ říkával hudebník John Lennon. Určitě se na slova zakladatele legendárních „Brouků“ vyplatí myslet i nyní, kdy kvůli nepředvídatelnosti vývoje dodávek zemního plynu do Evropy panují obavy ze zvládnutí nadcházející topné sezony. Především o komplikované ekonomické situaci ve spojení s výrazným růstem cen energií diskutovali účastníci zahajovacího setkání Leading Minds Forum (LMF), které se konalo v Ostravě.

K ambiciózním cílům Evropské unie ohledně „zelené budoucnosti“ se na konferenci LMF pro E15 vyjádřil i europoslanec Evžen Tošenovský.

Bude nutné s ohledem na aktuální vývoj vzdát se cíle, aby EU byla uhlíkově neutrální do roku 2050?

Myslím, že bude muset dojít k revizi a zreálnění cílů. Může se stát, že ekonomika prostě tento tlak neunese. Již nyní je tam spousta neznámých, u kterých nám chybí dopadové studie. Navíc si myslím, že všechna přijímaná opatření budou efektivní jen tehdy, jestliže se do procesu zapojí všechny země EU. Tím myslím, že pokud některá země má na svém území bezemisní zdroj, je krajně zbytečné ho při obecném nedostatku elektřiny uzavírat.

Vyřeší současný růst cen energie spíše opatření navrhovaná Evropskou komisí nebo českou vládou?

Jsem přesvědčen, že bude nutné připojit další kroky, a to na úrovni EU i České republiky. Jedním z nich může být vyšší dotace na zateplování domů či solární střechy, které by se staly dostupné i pro nízkopříjmové domácnosti. Dalším je využít nečekané zisky producentů energie z levnějších zdrojů na pomoc domácnostem nebo třeba uvolnění peněz pro obchodníky na energetické burze. Mnoho z těchto kroků musí konkrétně schválit Evropská komise. Každopádně uvidíme v lednu či únoru, co se bude dít po plném nárazu zimy, přičemž platí, že žádné z řešení nesmí ohrozit bezpečnost dodávek elektřiny nebo plynu.

Měl by stát vydat konkrétní nařízení, které by občany, podniky i veřejnou správu motivovalo k úsporám energie?

Spíše bych byl pro osvětu a rovinu doporučení a výzev. Na poslední Evropské radě se ministři také shodli spíše na dobrovolném šetření, nicméně Komise pravděpodobně s nějakým závaznějším návrhem v dohledné době přijde. Ono ve finále bude tou nejsilnější motivací k šetření samotná cena elektřiny a plynu.

Považujete zřízení státního obchodníka s energií za správný krok?

Ano, je ještě otázka, jak bude formulován. Tento nový obchodník by měl mít podle představ Ministerstva průmyslu a obchodu na trhu výhodnější postavení než soukromí obchodníci a mohl by pomoci s nákupem energií například pro kraje nebo nemocnice. Vzniku také musí předcházet schválení ze strany Evropské komise, protože státní obchodník svým postavením v podstatě naruší tržní prostředí. Otázkou je, kolik bude tato levnější energie stát, aby neohrozila státní rozpočet.

Jaké technologie je potřeba podporovat v energetice zítřka?

Všechny rozumné a ekonomicky životaschopné. Hra pouze na fotovoltaiku a vítr je velmi nebezpečná. Ve všech návrzích se musí zohlednit technické parametry, které neohrozí stabilitu sítě. Pro mě z tohoto důvodu pořád zásadní roli hraje jaderná energetika. V rámci zachování soběstačnosti ČR doporučuji zahájit výstavbu nového bloku nejen v Dukovanech, ale i dostavbu Temelína.

Autor: Martin Pitro