Aktuálně

EP ustanovil 44 meziparlamentních delegací

Štrasburk, 18. 7. 2019

V legislativním období 2019 – 2024 bude mít Evropský parlament 44 meziparlamentních delegací. Ty udržují vztahy a vyměňují si informace s parlamenty zemí či regionů za hranicemi EU i s mezinárodními organizacemi. Podporují a prosazují přitom základní hodnoty Unie: svobodu, demokracii, dodržování lidských práv, základních svobod a právního státu.

Poslanci ODS budou členy v následujících delegacích:

Tošenovský Evžen (ECR)

 • Delegace pro vztahy s Japonskem (stálý člen)
 • Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem (náhradník)

Vondra Alexander (ECR)

 • Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými (stálý člen)
 • Delegace pro vztahy s Izraelem (náhradník)

Vrecionová Veronika (ECR)

 • Delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem (stálá členka)
 • Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými (náhradnice)

Zahradil Jan (ECR)

 • Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN) (stálý člen)

Další čeští europoslanci budou v těchto delegacích:

Blaško Hynek (ID)

 • Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Moldavsko (stálý člen)
 • Delegace pro vztahy s Izraelem (náhradník)

Charanzová Dita (RE)

 • Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými (stálá členka)
 • Delegace pro vztahy s Mercosurem (náhradnice)
 • Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika (náhradnice)

David Ivan (ID)

 • Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou (stálý člen)
 • Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem (stálý člen)
 • Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko (náhradník)

Dlabajová Martina (RE)

 • Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU (stálá členka)
 • Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou (náhradnice)

Gregorová Markéta (Greens/EFA)

 • Delegace v Parlamentním výboru pro partnerství EU-Arménie, ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie (stálá členka)
 • Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest (stálá členka)
 • Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO (náhradnice)

Hlaváček Martin (RE)

 • Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko (stálý člen)
 • Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými (náhradník)

Knotek Ondřej (RE)

 • Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora (stálý člen)
 • Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Albánie (náhradník)

Kolaja Marcel (Greens/EFA)

 • Delegace pro vztahy s Indií (stálý člen)
 • Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými (náhradník)

Konečná Kateřina (GUE/NGL)

 • Delegace v Parlamentním výboru pro partnerství EU-Arménie, ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie (stálá členka)
 • Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest (stálá členka)
 • Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko (náhradnice)

Kovařík Ondřej (RE)

 • Delegace pro vztahy s Kanadou (stálý člen)
 • Delegace pro severní spolupráci a pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru (náhradník)

Maxová Radka (RE)

 • Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU (stálá členka)
 • Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko (náhradnice)

Niedermayer Luděk (EPP)

 • Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými (stálý člen)
 • Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem (náhradník)

Peksa Mikuláš (Greens/EFA)

 • Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Ukrajina (stálý člen)

Polčák Stanislav (EPP)

 • Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií, včetně Smíšených parlamentních výborů EU-Maroko, EU-Tunisko a EU-Alžírsko (stálý člen)
 • Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří (stálý člen)
 • Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky (náhradník)
 • Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika (náhradník)

Pospíšil Jiří (EPP)

 • Delegace pro vztahy s Íránem (stálý člen)
 • Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko (náhradník)

Šojdrová Michaela (EPP)

 • Delegace v Parlamentním výboru pro partnerství EU-Arménie, ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie (stálá členka)
 • Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest (stálá členka)
 • Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko (náhradnice)

Zdechovský Tomáš (EPP)

 • Delegace pro vztahy s Japonskem (stálý člen)
 • Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie (náhradník)

Zřízení stálých meziparlamentních delegací schvaluje plénum EP na základě návrhu Konference předsedů (předseda EP a lídři politických skupin), který stanoví působnost a počet členů každé delegace. Politické skupiny a nezařazení poslanci rozhodují o nominacích zákonodárců do jednotlivých delegací, přičemž musí zajistit spravedlivé zastoupení členských států, politických směrů a mužů a žen.

Předsedové a místopředsedové jednotlivých delegací budou zvoleni na ustavujících schůzích, které by se měly konat v září 2019.