Aktuálně, Média

Euractiv.cz – Evropská digitální akademie chce vzdělat lidi v kyberbezpečnosti. Jak se na ní podílí Česko?

Praha, 18. 10. 2023

V Evropě chybí stovky tisíc kvalifikovaných odborníků na kyberbezpečnost. Problém se týká i Česka. Evropský Index digitální ekonomiky a společnosti (DESI) za rok 2022 ukazuje, že v Česku bylo zaměstnáno 4,6 % odborníků v kybernetickém sektoru, což je sice o jednu desetinu procentního bodu víc než v unijní sedmadvacítce, nicméně stále málo. V první polovině letošního roku Evropská komise spustila program Cybersecurity Skills Academy (CSA). Cílem tohoto programu je, aby členské země EU společně „zavřely nůžky“ mezi chybějícími kybernetickými odborníky a bezpečností Unie v digitální oblasti. Podstatou CSA jsou čtyři pilíře – vzdělávaní nové generace, zprostředkování financování, zapojení důležitých stran v národním digitálním prostředí a vytvoření metodologie na měření dosažených cílů.

Europoslanec za ODS (ECR) Evžen Tošenovský, který je dlouhodobým stínovým nebo hlavním zpravodajem digitálních témat v Evropském parlamentu, je se vznikem evropské kybernetické akademie spokojen. Podle něj je dobře, že Evropská komise vnímá nedostatek expertů v kyberbezpečnosti a potřebu zvyšování úrovně digitálních dovedností.

„Jako stínový zpravodaj mám za naši politickou skupinu Evropských konzervativců a reformistů na starost dva legislativní návrhy představené Komisí společně se sdělením k CSA – jde o tzv. Akt o kybernetické solidaritě a certifikaci řízených bezpečnostních služeb, kde se snažíme vyztužit kybernetickou ochranu naší společnosti. Určitě i zde podpořím větší provázání s aktivitami CSA,“ napsal Tošenovský redakci.

EU se také již loni dohodla na tzv. Digitální dekádě, podle níž má být do roku 2030 v Evropě zhruba 20 milionů expertů v informačních a komunikačních technologiích. Tošenovský je však v kvantitativních cílech opatrný a nechce tlačit na národní implementaci každého cíle, který byl přijat na evropské úrovni. „Ale důležité je mít ambici jít v digitální oblasti rychleji dopředu a v toto smyslu může Digitální dekáda pomoci. Věřím, že se naší vládě podaří udělat větší krok směrem k plné digitalizaci služeb veřejné správy a podpoře digitální transformace našeho průmyslu,“ řekl europoslanec.

Digitální dekáda je závazek Evropské unie i jednotlivých národních států, že do roku 2030 bude mít mimo jiné alespoň 80 procent Evropanů v produktivním věku alespoň základní digitální schopnosti. Tošenovský upozorňuje také na dodatek, který kromě jiného uvádí i zpráva indexu DESI. „Pokud jsme se bavili o kybernetických dovednostech, zde si myslím máme stále rezervy v ulehčení příchodu zahraničních expertů, o které mají naše firmy zájem,“ upozornil europoslanec.

Celý článek najdete zde: /https://euractiv.cz/section/digitalni-agenda/news/evropska-digitalni-akademie-chce-vzdelat-lidi-v-kyberbezpecnosti-jak-se-na-ni-podili-cesko/

Autor: Dávid Pásztor