Aktuálně

Komentář k pařížským teroristickým atentátům 13.11.

Ostrava, 16. 11. 2015

Velmi soucítím s rodinami obětí tragických událostí v Paříži a celým francouzským národem. Věřím, že nyní se celý demokratický svět spojí. Toto již není jen hrozba, toto je vyhlášená válka!
A bohužel o to závažnější v kontextu uprchlické krize. Je tomu sotva pár týdnů, kdy jsem na tomto místě komentoval výsledky evropského summitu a vybavil se mi výrok slavného filosofa Sokrata. Výrok dva a půl tisíce let starý a přitom až děsivě aktuální:„Demokratické zřízení doplatí na to že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých, a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, a cizinci budou chtít práva občanů, a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce, a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie.“ Sokrates za šíření kritického myšlení skončil před trestním tribunálem a byl donucen vypít jed, ale neustoupil tlaku, stál si za svým. Paralela s šířením kritického, rozuměj pragmatického, myšlení se v souvislosti s politikou Evropské unie neschopnou čelit aktuálním výzvám hodí dnes víc, než kdykoli dříve.
A teroristé a zločinci musí vědět, že se proti nim umíme účinně bránit. Nenechme se proto vystrašit naprosto nepřijatelným chováním teroristů, které je mimo chápání každého normálního člověka. Nenechme doširoka otevřené dveře pro ty, kteří nás touží zničit a pro mafiánské praktiky převaděčů. Nedopusťme další takto otřesné situace, které bortí základní hodnoty, na kterých je Evropa postavena.