Aktuálně

Plenární zasedání 22. – 25. listopadu

Štrasburk, 26. 11. 2021

Během listopadového plenárního zasedání dal Parlament zelenou nové zemědělské politice EU, přijal rozpočet na rok 2022, který zahrnuje téměř 480 milionů eur dodatečného financování pro otázky zdraví a mládeže a opatření v oblasti klimatu. Na plánu se také projednávalo doporučení pro farmaceutickou strategii zaměřenou mimo jiné na zajištění dostupných léků.

Průkaz sociálního zabezpečení

V pondělí se poslanci dotazovali Komise na aktuální stav evropského průkazu sociálního zabezpečení. Vyzvali k urychlenému zavedení tohoto digitálního nástroje, který by pomohl snížit administrativní zátěž mobilních pracovníků.

Společná zemědělská politika

V úterý Parlament přijal novou podobu společné zemědělské politiky EU. Má být spravedlivější, ekologičtější a transparentnější a v platnost by měla vstoupit v roce 2023. Zároveň vyčlení minimálně 10 % přímých plateb na podporu malých a středních farem a minimálně 3 % rozpočtu SZP půjdou mladým zemědělcům.

Koronavirus

Ve stejný den poslanci zdůraznili, že je třeba dále rozšířit očkování, a to i mimo EU. Země sedmdvacítky by podle nich měly vzájemně lépe spolupracovat.

Bělorusko

Ve středu v Parlamentu vystoupila Svjatlana Cichanouská, hlavní představitelka běloruské opozice. Vyzvala Evropu, aby posílila hlas běloruského lidu. Řekla, že EU by měla koordinovat sankce proti režimu s USA a Spojeným královstvím, aby byly „účinné a nejen symbolické“. Během úterní debaty europoslanci vyzvali k nové migrační politice, která by zabránila tomu, aby uprchlíky využíval režim ke svým praktikám.

Rozpočet EU

Dalším bodem středečního jednání bylo přijetí rozpočtu EU na rok 2022, který následně podepsal předseda EP. Zahrnuje téměř 480 milionů eur dodatečného financování pro otázky zdraví a mládeže a opatření v oblasti klimatu. Poslanci schválili dalších 190 milionů eur pro Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI – Global Europe), se zvláštním zaměřením na boj s pandemií.

Farmaceutická strategie

Taktéž ve středu stanovil EP v přijaté zprávě řadu doporučení pro novou farmaceutickou strategii EU zaměřenou na zajištění dostupných léků, transparentnějších cen a silnějších dodavatelských řetězců, aby se předešlo nedostatku.

Kritické suroviny

A na programu bylo i téma kritických surovin. Poslanci vyzvali Komisi, aby navrhla strategii pro to, aby byla Evropa méně závislá na dovozu kritických surovin. I ačkoliv je získávání těchto materiálů pro strategická průmyslová odvětví EU klíčové, mělo by respektovat minimální environmentální a sociální standardy, uvádí zpráva.

Istanbulská úmluva

Poslanci vyzvali šest členských států EU (kromě Česka ještě Bulharsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu a Slovensko), které dosud neratifikovaly Istanbulskou úmluvu, aby tak neprodleně učinily.

Legální migrace

Aby bylo možné reagovat na evropské demografické výzvy a sladit dovednosti přistěhovalců s potřebami pracovního trhu, zažádali poslanci ve čtvrtek o ambicióznější systém přijímání pracovníků z třetích zemí s nízkou a střední kvalifikací a také o rámec pro uznávání jejich schopností.

Směrnice o minimální mzdě

Poslední jednací den listopadového pléna se poslanci dohodli na mandátu pro jednání s Radou o směrnici o minimální mzdě, jejímž cílem je zajistit důstojnou životní úroveň pracovníků ve všech členských státech.