Aktuálně, Média

Europoslanci ODS: Podporujeme evropský zbrojní průmysl

Štrasburk, 12. 9. 2023

Stovky milionů eur pro evropský obranný průmysl, jenž mají motivovat členské státy EU ke společnému pořizování materiálu s cílem naplnit urgentní potřeby vojenského sektoru ve světle zhoršené bezpečnostní situace na hranicích EU. To je cíl EDIRPA (The European Defence Industry Reinforcement through Common Procurement Act), krátkodobého nástroje, který přijal Evropský parlament.

„Tato legislativa sama o sobě nefinancuje nákup zbraní, ale financuje spolupráci členských států vedoucí ke společnému zadávání zakázek. Což se může zdát malicherné, ale ve skutečnosti to nákupy zlevňuje a zjednodušuje, umožňuje podělit se o břemena i zkušenosti spojené se zadáváním zakázek, jako je právní a technická expertíza, analýza produktů a podobně. Kromě toho jde o posílení evropského obranného průmyslu jako celku, protože dodavatelé i subdodavatelé by měli být usazeni v EU, rovněž výroba a zdroje,“ říká europoslanec Evžen Tošenovský.

„Podpora evropského obranného průmyslu a celkově obranyschopnosti Evropy je klíčová. Ochota Američanů angažovat se v zahraničí klesá napříč politickým spektrem, a bez ohledu na to, kdo bude příští rok zvolen do Bílého domu, v čase se to nutně projeví. Evropa musí budovat vlastní obranné kapacity a tato forma mi připadá vhodná – jde o spolupráci konkrétních států, ne přenášení pravomocí na centrum. Tím, že jde o krátkodobý nástroj, usnadní členským státům efektivnější doplňování jejich zásob vyčerpaných válkou na Ukrajině. Rovněž jsme prosadili, aby se členské státy mohly dohodnout na společném nákupu také s Ukrajinou a Moldavskem, což dále podpoří tyto státy a jejich integraci do našeho bezpečnostního prostoru,“ dodává europoslanec Alexandr Vondra.