Aktuálně, Vystoupení na plénu

Energetická účinnost – Správa energetické unie (rozprava)

Štrasburk, 12. 11. 2018

Jsem rád, že v průběhu trialogu doznaly podle mého názoru až příliš ambiciózní cíle značných změn. Zvýraznil bych obzvláště energetickou účinnost. Zde by přijetí původně programovaných cílů znamenalo neuvěřitelně vysoké investiční náklady a obrovské cenové výkyvy. Jsem také rád, že se nám podařilo zmírnit povinnosti vyplývajících z takzvané „Governance“ a udržet balíček co nejvíce v oblasti energetiky: o té vlastně „Governance“ je. Není tak nadměrný posun do oblasti klimatu.

Zásadním pro mne zůstává zajištění bezpečnosti a spolehlivosti dodávky elektřiny na odpovědnosti členských států. Na úrovni členského státu tedy také musí zůstat nezbytně nutné působnosti a rozhodovací pravomoci týkající se zajištění bezpečnosti a spolehlivosti dodávek elektřiny. Role regionálních či evropských organizací a jejich akty musí zůstat pouze doporučující, bez rozhodovacích pravomocí.

To samé se týká také energetického mixu. Pouze členský stát si musí zachovat právo volby energetického mixu a zároveň schopnost využívat jeho výhod. Znamená to i povinnost nést nevýhody z této volby vyplývající. Členský stát nesmí mít povinnost, ale pouze možnost, nést solidárně náklady vyplývající z volby energetických mixů v okolních členských státech.