Aktuálně, Vystoupení na plénu

Horizon Europe

Štrasburk, 16. 4. 2019

Program Horizon Europe bude v období let 2021 až 2027 představovat stěžejní nástroj podpory vědy a výzkumu a přispívat k prohloubení spolupráce členských států EU nejen v této oblasti.

Jsem velmi rád, že i když jsme měli málo času, dospěli jsme k vyváženému závěru. Stejně tak mě těší, že kolegové přijali za své můj návrh na zahrnutí podpory pro výzkum v tzv. Uhelných regionech. To považuji za nezbytné pro zvládnutí regulací a cílů, ke kterým se v oblasti energetiky EU rozhodla. I díky Horizon Europe bude snazší podporovat sdílení zkušeností s ekonomickými a sociálními proměnami spojenými s útlumem těžby uhlí.

Za velice důležitou považuji rovněž oblast tzv. widening countries. Musíme se do budoucna zaměřit na vyváženější čerpání a odměňování vědeckých pracovníků napříč EU. Jedině tak plně využijeme jejich potenciálu a zabráníme jejich odchodu do jiných vědeckých center ve světě.