Aktuálně, Vystoupení na plénu

Zavedení kosmického programu Unie a zřízení Agentury Evropské unie pro kosmický program (rozprava)

Štrasburk, 12. 12. 2018

Dovolte mi začít poděkováním kolegovi Salinimu. Velmi oceňuji jeho konsensuální přístup. Je dobře, že zpráva bude mít tak širokou podporu, a myslím si, že je to velmi důležité.

Nejprve k otázce řízení programu. Dlouhodobě jsem volal po posílení synergií mezi programy Galileo a Copernicus zastřešených agenturou GSA. Rozšíření bezpečnostní akreditace na jiné programy bylo prvním logickým krokem. Jsem rád, že nyní Parlament půjde dále a svěřuje agentuře další úkoly, jako je marketing nebo kybernetická bezpečnost. Vesmírný program nově schovává všechny vesmírné projekty pod jednu střechu. Opakovaně říkám, že Galileo a Copernicus mají jasnou přidanou hodnotou spolupráce na úrovni Evropské unie. Někteří kolegové vyjadřovali skepsi vůči SSA a zejména složce GOVSATCOM. Já si naopak myslím, že bychom i zde měli jít směrem k většímu rozsahu. Ale současně vnímám omezený rozpočet.

Dále k zapojení třetích zemí. Zde bychom rádi viděli větší flexibilitu vzájemně prospěšnou pro Evropskou unii i pro spřátelené země, se kterými spolupracujeme v oblasti bezpečnosti. Samozřejmě mám na mysli na prvním místě Spojené království, ať již budoucí vztahy budou jakékoliv. K související otázce veřejných zakázek: Pokud máme se třetími zeměmi uzavřenou bezpečnostní dohodu, měli bychom tendry otevřít i pro jejich průmysl. Vnímám i citlivost otázky vlastnictví evropských firem. Musíme zde ale postupovat opatrně, abychom nezničili kosmický ekosystém zahrnující i firmy vlastněné subjekty ze spřátelených spojeneckých třetích zemí.