Aktivity

 • Pražská agentura pro Galileo se mění na agenturu pro vesmírný program a získává nové pravomoci. Rostou také příležitosti pro český výzkum v programu Horizont Evropa

  Brusel, 28. 4. 2021

  Evropský parlament definitivně potvrdil evropský Kosmický program a program Horizont Evropa. Agentura pro Galileo (GSA) sídlící v Praze bude výrazně posílena a přemění se na agenturu EUSPA (EU Space Programme Agency) pokrývající všechny vesmírné projekty EU. Do výzkumných projektů přes program Horizont směřuje rekordní suma, na kterou dosáhnou i české ...

 • Evropská koordinovaná reakce na koronavirovou nákazu COVID-19 (rozprava)

  Brusel, 27. 3. 2020

  „V současné době celý svět čelí pandemii koronaviru. Členské státy Evropské unie zažívají dramatický boj o záchranu tisíců životů. Hospodářství se dramaticky propadá a obrovsky narůstá deficit státních rozpočtů. Velké firmy zastavily výrobu a mnohé společnosti jsou na pokraji krachu. Statisíce malých firem neví, jestli přežijí do dalšího měsíce, řada ...

 • Horizon Europe

  Štrasburk, 16. 4. 2019

  Program Horizon Europe bude v období let 2021 až 2027 představovat stěžejní nástroj podpory vědy a výzkumu a přispívat k prohloubení spolupráce členských států EU nejen v této oblasti. Jsem velmi rád, že i když jsme měli málo času, dospěli jsme k vyváženému závěru. Stejně tak mě těší, ...