Vystoupení na plénu

 • Zavedení kosmického programu Unie a zřízení Agentury Evropské unie pro kosmický program (rozprava)

  Štrasburk, 12. 12. 2018

  Dovolte mi začít poděkováním kolegovi Salinimu. Velmi oceňuji jeho konsensuální přístup. Je dobře, že zpráva bude mít tak širokou podporu, a myslím si, že je to velmi důležité. Nejprve k otázce řízení programu. Dlouhodobě jsem volal po posílení synergií mezi programy Galileo a Copernicus zastřešených agenturou GSA. Rozšíření bezpečnostní akreditace na ...

 • Horizont Evropa – pravidla pro výzkum a inovace

  Štrasburk, 12. 12. 2018

  Program Horizon Europe patří podle mého názoru mezi naprosto klíčové aktivity Evropské unie. Přesně tady má EU smysl – takto obrovský objem peněz by žádný členský stát sám o sobě do vědy a výzkumu nemohl vložit. Jsem rád, že přestože jsme byli v časovém presu, po celou dobu jsme s kolegy vedli ...

 • Strategie pro dlouhodobé snížení emisí skleníkových plynů EU v souladu s Pařížskou dohodou (rozprava)

  Brusel, 28. 11. 2018

  Určitě souhlasím, že musíme zvyšovat ochranu životního prostředí a chránit je před narůstajícími vlivy civilizace. Růst dopravy, výrobní aktivity a obecný vlivv na přírodní bohatství je v současné době enormní. Na druhé straně ale získáváme nové technologie a věda a výzkum přináší neuvěřitelný pokrok, poznání a pomoc s technologiemi vstřícnými vůči ...