Vystoupení na plénu

 • K rozhodnuti o druhem balicku o mobilite

  Brusel, 15. 11. 2017

  Neustále rostoucí doprava v Evropě je skutečností a dá se očekávat, že tento trend bude ještě zesilovat. Růst ekonomiky bude nepostradatelnost dopravních kapacit jen zvyšovat jak v sektoru přepravy zboží, tak v osobní dopravě. Samozřejmě je důležité minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. Velkou výzvou je obrovský růst digitálních technologií ...

 • Estonské předsednictví

  Štrasburk, 6. 7. 2017

  Za Estonského předsednictví se bude projednávat Kodex elektronických komunikací i nová struktura BERECu. Do budoucna tak pokládáme legislativní základy pro vysokokapacitní komunikační infrastrukturu, rozvoj digitálních systémů a digitálního trhu. Pokud se podaří nastavit parametry rozumně a bez přílišné byrokracie, můžeme velmi pomoci i evropskému digitálnímu byznysu. Digitalizace změní obrovské spektrum ...

 • Budování ambiciózní průmyslové strategie EU jako strategické priority pro růst, zaměstnanost a inovace v Evropě (rozprava)

  Štrasburk, 15. 6. 2017

  V globalizovaném světě je velmi důležité udržet konkurenceschopnost našeho průmyslu. Evropská unie potřebuje strategický přístup k průmyslové politice, a v tomto smyslu nás rovněž zajímá, co dokázala a na čem pracuje Evropská komise. EU ale především potřebuje rozumný přístup v širším kontextu evropských politik. Při neustále se zvyšujících omezeních – ...