Vystoupení na plénu

 • Budování ambiciózní průmyslové strategie EU jako strategické priority pro růst, zaměstnanost a inovace v Evropě (rozprava)

  Štrasburk, 15. 6. 2017

  V globalizovaném světě je velmi důležité udržet konkurenceschopnost našeho průmyslu. Evropská unie potřebuje strategický přístup k průmyslové politice, a v tomto smyslu nás rovněž zajímá, co dokázala a na čem pracuje Evropská komise. EU ale především potřebuje rozumný přístup v širším kontextu evropských politik. Při neustále se zvyšujících omezeních – ...

 • Riziko politického zneužívání sdělovacích prostředků v České republice (rozprava)

  Štrasburk, 1. 6. 2017

  To, že dnes zde v Evropském parlamentu projednáváme tento zvláštní bod, považuji za obrovský omyl těch, kteří ho prosadili do programu pléna. Předesílám, že jsem z opoziční strany a měl bych se tedy spíše radovat nad problémy soupeře. Jsem však hluboce přesvědčen, že tento problém si musí vyřešit Česká republika sama ...

 • Velkoobchodní trhy s roamingem (rozprava)

  Brusel, 5. 4. 2017

  I když nejsem příznivcem velkých evropských regulací, v případě roamingu se bohužel ukázalo, že tento administrativní zásah je nutný. Trh v těchto přeshraničních telekomunikačních službách dlouhodobě nebyl schopen nalézt rozumné parametry. Věřím, že ze zavedení principu roam-like-at-home a z rozumných cen hlavně za datové služby nebudou těžit jen občané, ale celkově ...